Ný skýrsla um arðsemi í ferðaþjónustu 10. desember 2015

Ný skýrsla um arðsemi í ferðaþjónustu

Í nýrri skýrslu Háskólans á Bifröst, sem að unnin var samkvæmt samningi við Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, er lögð fram  sýn á arðsemi fyrirtækja í ferðaþjónustu. Jafnframt eru lagðar fram ábendingar og leiðir til úrbóta til fyrirtækja í greininni sem fengnar eru með viðtölum við forráðamenn fyrirtækja í atvinnugreininni vítt og breytt um landið.

Ferðaþjónustan hefur vaxið gríðarlegar mikið undanfarin ár með tilheyrandi fjölgun fyrirtækja og starfsfólks í ferðaþjónustu. Ferðamönnum fjölgaði um 100% frá árinu 2009 (493.000) til  2014 (997.000). Á sama tíma hefur fjárhagsleg staða fyrirtækja í ferðaþjónustu verið að batna.. Gert er ráð fyrir að útflutningstekjur af ferðamönnum haldi áfram að vaxa, úr um 350 milljörðum í ár og yfir 620 milljarða árið 2020.

Valin voru 21 fyrirtækin í úrtak í rannsókn á arðsemi fyrirtækja í ferðaþjónustu. Öll fyrirtækin sýndu jákvæð merki í rekstri sínum árin 2012 og 2013. Fyrirtæki í mismunandi greinum ferðaþjónustu voru skoðuð (hótel, ferðaskipuleggjendur, afþreying, veitngarstaðir, farþegaflutningar og bílaleigur). Fyrirtæki sem höfðu starfsemi allt árið í farþegaflutningum, hótelrekstri, bílaleigum og viss fyrirtæki í afþreyingu juku hagnað sinn og arðsemi milli ára. Ekki var hægt að lesa úr ársreikningum að staðsetning og stærð fyrirtækja skipti máli hvað arðsemi snerti.

Þegar innri þættir vorur skoðaðir með viðtölum við forráðamenn fyrirtækjanna kom í ljós að  kostnaður, verðlagning, sýnileiki og starfsfólk höfðu einnig áhrif á arðsemi. Þegar ytri þættir voru skoðaðir kom í ljós að  gengi gjaldmiðils og stöðuleiki í efnahagsmálum höfðu áhrif á arðsemi. Rannsóknin leiddi í ljós að fyrirtækin þurfa að huga að  skýrari markmiðum, faglegri verðlagningu á vöru og þjónustu,  meiri starfsemi utan háannatíma, styrkari áætlanagerð, auknum sýnileika vöru og þjónustu á netinu og að nýta betri aðgang að fjármagni til að stækka eða styrkja fjárhagsgrundvöll fyrirtækjanna.

Skýrsluna má nálgast hér.

Hvers vegna að velja Bifröst?

  1. Í fararbroddi í fjarnámi
  2. Allt námsefni aðgengilegt á netinu þegar þér hentar
  3. Skólinn kemur til þín og mætir þínum þörfum
  4. Sterk tengsl við atvinnulífið
  5. Persónuleg þjónusta