MS-MMM í markaðsfræði

Meistaranám í markaðsfræðum við Háskólann á Bifröst er 90 ECTS eininga nám sem hægt er að ljúka með MS gráðu og einnig MMM (Master of Marketing Management) gráðu.

í næstum tvo áratugi hefur MS markaðsfræðinám á Bifröst verið í sérflokki á Íslandi með fjölbreyttu úrvali markaðsfræðiáfanga. Námið er ætlað þeim sem starfa eða hafa hug á að starfa við markaðsmál og hafa þegar reynslu af markaðs- og sölumálum en vilja dýpka þekkingu sína á fjölbreyttri flóru markaðsfræðinnar.

Í öllu námi við Háskólann á Bifröst er lögð áhersla á hagnýtt nám og meistaranám í markaðsfræðum veitir nemendum haldgóða og nauðsynlega þekkingu fyrir starfsumhverfi markaðsstjóra. Meistaranám í markaðsfræðum er heildstætt nám sem inniheldur víðtæk námskeið, allt frá markaðslegri stefnumótun til stafrænna markaðssamskipta en slík kunnátta og þekking er sífellt mikilvægari í þjónustu og samskiptum við neytendur.

Nemendur geta valið um tvær leiðir, þ.e að skrifa lokaritgerð og útskrifast með MS gráðu eða að sækja fimm valnámskeið og útskrifast með MMM gráðu.

 • Lærðu heima

  Háskólinn á Bifröst er í fararbroddi í fjarnámi, sem gerir þér kleift að vera í námi á þínum forsendum. Áhersla er lögð á einstaklingsbundna nálgun og námsumhverfi er stafrænt og sveigjanlegt. Stafrænt fjarnám er þannig frábær valkostur fyrir fólk sem hentar að vera í sveigjanlegu háskólanámi, vegna vinnu með námi eða af einhverjum allt öðrum ástæðum. Nánar um námið við Háskólann á Bifröst

 • Uppbygging námsins
  Meistaranám í markaðsfræði gefur kost á annars vegar námi til MMM gráðu og hins vegar til MS gráður.
   
  MMM gráða er 90 eininga viðbótarnám á meistarastigi í markaðsfræði án lokaritgerðar. Nemendur ljúka 15 námskeiðum (90 ECTS einingar). 

  MS gráða í markaðsfræði er 90 eininga meistaranám þar sem nemendur ljúka 10 námskeiðum (60 ECTS einingar) og MS ritgerð (30 ECTS einingar).

  Báðar meistaranámsleiðir fela í sér eins og hálfs árs nám í fullu námi.
 • Inntökuskilyrði meistaranáms

  Inntökuskilyrði í meistaranám í viðskiptafræði er grunnnámsgráða á háskólastigi eða menntun sem telja má sambærilega við grunngráðu í háskóla, sem að jafnaði hefur verið lokið með 7,25 í einkunn eða jafngildi þess. Leitað er að fjölbreyttum hópi  umsækjenda með mismunandi menntun og starfsreynslu. Sú dýrmæta reynsla sem nemendur öðlast af því að læra og vinna með fjölbreyttum hópi nemenda með mismunandi bakgrunn er ómetanleg. Nemendahópurinn á það sameiginlegt að vilja öðlast framúrskarandi þekkingu, þjálfun og undirbúning fyrir stjórnunarstörf nútímans.

 • Skipulag námsins

  Hvert námskeið í stafrænu námi er allajafna kennt í 7 vikna lotum (tvö námskeið eru kennd yfir tvær lotur) og í hverju námskeiði er ein staðlota á Bifröst. Í öllum námskeiðum liggja fyrir ákveðin þekkingar-, leikni- og hæfnimarkmið. Lögð eru fyrir verkefni jafnt og þétt sem þjálfa nemendur í að öðlast þá leikni og hæfni sem að er stefnt í hverju námskeiði fyrir sig. Á staðlotum fer síðan fram verkefnavinna og umræður með kennara. Gert er ráð fyrir talsverðri verkefnavinnu í hverju námskeiði og lögð er áhersla á hópa- og teymisvinnu í verkefnum. Skipulag fjarnámsins er þannig að fyrirlestrar og kennsluefni í hverju námskeiði er aðgengilegt nemendum á fjarnámsvef háskólans og nemendur geta þannig skipulagt tíma sinn eins og þeim hentar best

 • Umsóknarfrestur

  Opið er fyrir umsóknir um nám við Háskólann á Bifröst vegna haustannar 2024 til og með 5. júní nk. 

  Sækja um