Diplóma í viðskiptafræði og verslunarstjórnun

Tveggja ára nám með vinnu

Diplómanám í viðskiptafræði og verslunarstjórnun er nám fyrir verslunarstjóra. Styrkur námsins liggur í virku samstarfi við atvinnulífið.

Námið er metið til eininga í áframhaldandi námi í viðskiptafræði til BS gráðu við Háskólann á Bifröst. Nemendur sem útskrifast með diplómagráðu í verslunarstjórnun munu því geta haldið áfram námi til BS gráðu í viðskiptafræði kjósi þeir það.

Námið, sem er 60 ECTS einingar, er kennt með vinnu og tekur tvö ár í fjarnámi. Námið byggir á námskeiðum sem nú þegar eru kennd í grunnnámi til BS gráðu í viðskiptafræði við Háskólann á Bifröst, en einnig á námskeiðum sem eru hönnuð út frá sérþörfum verslunar og eru með þátttöku lykilfyrirtækja í greininni.

Til að ljúka náminu á tveimur árum er gert ráð fyrir því að nemandi taki námskeiðin samkvæmt skipulag námsins í kennsluskrá skólans. Heimilt er að taka námið á lengri tíma eða allt að fjórum árum. Á fyrstu þremur önnum skal nemandi þó að lágmarki taka eitt sameiginlegt skyldunámskeið: heildræna verslunarstjórnun, birgða-, vöru- og rekstrarstjórnun, þjónustustjórnun eða hagnýta lögfræði.

 • Uppbygging náms

  Sameiginleg skyldunámskeið (24 ECTS einingar) í verslunarstjórnun eru:

  • Heildræn verslunarstjórnun
  • Birgða-, vöru- og rekstrarstjórnun
  • Þjónustustjórnun
  • Hagnýt lögfræði

  Gert er ráð fyrir að verkefni í þessum námskeiðum séu að verulegu leyti unnin út frá starfi og fyrirtæki nemandans og að nám hans geti þannig gagnast því fyrirtæki sem hann starfar hjá.

  Skyldunámskeið eru kenndir í fjarnámi plús staðlotur og stendur hver áfangi yfir í sjö vikur. Kennsla samanstendur af fyrirlestrum, umræðutímum og verkefnavinnu, en einnig eru gestafyrirlestrar og vinnustofur hluti námsins.

  Skyldunámskeið (24 ECTS einingar) í viðskiptafræði

  Að auki taka nemendur fjögur skyldunámskeið í viðskiptafræði. Miðað er við að nemandi taki tvö slík námskeið á önn en heimilt er að ráða námshraða sínum hvað skyldunámskeið varðar. Skyldunámskeiðin eru:

  • Inngangur að stjórnun og stefnumótun
  • Reikningshald
  • Mannauðsstjórnun og hlutverk leiðtogans
  • Rekstrarhagfræði 

  Valnámskeið (6 ECTS) í viðskiptafræði

  Einnig velja nemendur eitt af námskeiðunum úr viðskiptadeild sem valnámskeið.

  Lokaverkefni (6 ECTS)

  Lokaverkefni getur  verið einstaklingsverkefni eða hópverkefni, fer eftir vali nemanda. Lokaverkefni er unnið í samstarfi við fyrirtæki í verslun í samstarfi við umsjónarkennara.

  Jón Snorri Snorrason, dósent við viðskiptadeild, er fagstjóri diplómanáms og veitir frekari upplýsingar.

 • Umsóknir og inntökuskilyrði

  Almenn inntökuskilyrði eru stúdentspróf eða sambærilegt nám. Reynsla af verslunarstjórnun eða víðtæk starfsreynsla á sviði verslunar er kostur.

  Starfsmenntasjóður verslunar- og skrifstofufólks ásamt Starfsmenntasjóði verslunarinnar, SVS og SV, niðurgreiða og styrkja skólagjöld félagsmanna í VR/LÍV, að því gefnu að fyrirtæki og einstaklingur sæki um saman og eigi rétt á hámarksstyrk.

 • Umsóknarfrestur

  Opið er fyrir umsóknir um nám við Háskólann á Bifröst vegna haustannar 2024 til og með 5. júní nk. 

  Sækja um