Diplóma í viðskiptafræði og verslunarstjórnun

Tveggja ára nám með vinnu

Diplómanám í viðskiptafræði og verslunarstjórnun er nám fyrir verslunarstjóra. Styrkur námsins liggur í virku samstarfi við atvinnulífið.

Námið er metið til eininga í áframhaldandi námi í viðskiptafræði til BS gráðu við Háskólann á Bifröst. Nemendur sem útskrifast með diplómagráðu í verslunarstjórnun munu því geta haldið áfram námi til BS gráðu í viðskiptafræði kjósi þeir það.

Námið, sem er 60 ECTS einingar, er kennt með vinnu og tekur tvö ár í fjarnámi. Námið byggir á áföngum sem nú þegar eru kenndir til almenns BS gráðu í viðskiptafræðum við Háskólann á Bifröst eins og á áföngum sem eru sérstaklega þróaða með sérþarfir verslunarinnar í huga og með þátttöku lykilfyrirtækja í greininni.

Til að ljúka náminu á tveimur árum er gert ráð fyrir því að nemandi taki áfangana samkvæmt skipulag námsins í kennsluskrá skólans. Heimilt er að taka námið á lengri tíma eða al að fjórum árum, en fyrstu þrjár annir skal nemandi þó að lágmarki taka einn sameiginlegan skylduáfanga; Heildræn verslunarstjórnun, Birgða- vöru- og rekstrarstjórnun, Þjónustustjórnun eða Hagnýt lögfræði.

Uppbygging námsins

Sameiginlegir skylduáfangar (24 ECTS einingar) í verslunarstjórnun eru:

  • Heildræn verslunarstjórnun
  • Birgða- vöru- og rekstrarstjórnun
  • Þjónustustjórnun
  • Hagnýt lögfræði

Gert er ráð fyrir að verkefni í þessum áföngum séu að verulegu leyti unnin út frá starfi og fyrirtæki nemandans og að nám hans geti þannig gagnast því fyrirtæki sem hann starfar hjá.

Skylduáfangar eru kenndir í fjarnámi plús staðlotur og stendur hver áfangi yfir í sjö vikur. Kennsla samanstendur af fyrirlestrum, umræðutímum og verkefnavinnu, en einnig eru gestafyrirlestrar og vinnustofur hluti námsins.

Grunnáfangar (24 ECTS einingar) í viðskiptafræði

Að auki taka nemendur fjóra grunnáfanga í viðskiptafræði. Miðað er við að nemandi taki tvo slíka áfanga á önn en heimilt er að ráða námshraða sínum hvað grunnáfanga varðar. Grunnáfangar eru:

  • Inngangur að stjórnun og stefnumótun
  • Reikningshald
  • Mannauðsstjórnun og hlutverk leiðtogans
  • Rekstrarhagfræði 

Valáfangi (6 ECTS) í viðskiptafræði

Einnig velja nemendur einn af áföngum úr viðskiptadeild sem valfag.

Lokaverkefni (6 ECTS)

Lokaverkefni getur  verið einstaklingsverkefni eða hópverkefni, fer eftir vali nemanda. Lokaverkefni er unnið í samstarfi við fyrirtæki í verslun í samstarfi við umsjónarkennara.

Hér má finna skipulag námsins í kennsluskrá skólans.

Jón Snorri Snorrason, dósent við viðskiptadeild, er fagstjóri diplómanáms og veitir frekari upplýsingar.

Umsóknir og inntökuskilyrði

Almenn inntökuskilyrði er stúdentspróf eða sambærilegt nám. Reynsla af verslunarstjórnun eða víðtæk starfsreynsla á sviði verslunar er kostur. Skólagjöld eru samkvæmt gjaldskrá grunnnáms en hana er að finna hér.

Starfsmenntasjóður verslunar- og skrifstofufólks ásamt Starfsmenntasjóði verslunarinnar, SVS og SV, niðurgreiða og styrkja skólagjöld félagsmanna í VR/LÍV, að því gefnu að fyrirtæki og einstaklingur sæki um saman og eigi rétt á hámarksstyrk.

Hér má finn nánari upplýsingar um námið í kennsluskrá

Umsóknarfrestur er til 10.  desember nk.

SÆKJA UM