Háskólagátt

Nám í háskólagátt býr nemendur undir grunnnám á háskólastigi við allar deildir Háskólans á Bifröst. Námið veitir einnig undirstöðumenntun á framhaldsskólastigi sem eykur samkeppnishæfni einstaklinga á vinnumarkaði.

Nám í Háskólagátt er í boði bæði á íslensku og ensku. Námið er skipulagt þannig að nemendur í fullu námi ljúka því á einu skólaári. Nemendur geta valið að taka námið á lengri tíma. Ef þeir taka námið á lengri tíma samhliða vinnu skrá þeir sig í námsleiðina Háskólagátt með vinnu. Einnig er hægt að taka stök námskeið úr Háskólagátt í gegnum Endurmenntun Háskólans á Bifröst.

 Eftirtaldar námsleiðir í boði við Háskólagátt:

  • Háskólagátt
  • Háskólagátt með vinnu
  • Háskólagátt á ensku (e. University Gateway)
  • Háskólagátt á ensku með vinnu (e. University Gateway with employment)

Í háskólagátt eru kenndar kjarnagreinar framhaldsskólastigsins: íslenska, stærðfræði og enska auk sérhæfðari námskeiða sem undirbúa nemendur fyrir grunnnám Háskólans á Bifröst, virka þátttöku í lýðræðissamfélagi og áframhaldandi líf og störf. Námið í Háskólagátt er 70 framhaldsskólaeiningar.  

Aðgangsviðmið 

Nám í Háskólagátt er ætlað fullorðnum nemendum. Þeir sem uppfylla eitthvert af eftirfarandi geta sótt um nám í Háskólagátt:

  • Hafa lokið námi til starfsréttinda eða öðru námi af hæfniþrepi 2 eða hærra
  • Hafa lokið Menntastoðum og hafa auk þess a.m.k. 2.-3. ára reynslu á vinnumarkaði
  • Hafa lokið a.m.k. 100 einingum í framhaldsskóla (60 einingum í eldra kerfi)

Leggi umsækjandi fram gilt raunfærnimat tekur skólinn mið af því við meðhöndlun umsóknar.

Nám í Háskólagátt er lánshæft hjá Menntasjóði Námsmanna sjá nánar á www.menntasjodur.is

Fyrirkomulag kennslu

Nám við Háskólagátt fer fram í lotubundnu fjarnámi. Flest námskeið eru kennd í sex vikna lotum auk einnar námsmatsviku. Í hverri lotu er ein staðlota á Bifröst. Einstaka námskeið eru styttri eða lengri. Upplýsingar um námslotur og staðlotur má finna í dagskrá skólaársins.

Í Háskólagátt er notast við vendikennslu sem felur í sér að nemendur fá fyrirlestra á rafrænu formi og sækja síðan umræðu- og verkefnatíma með kennurum. Gert er ráð fyrir að nemendur taki virkan þátt í samræðum í verkefna- og umræðutímum. 

Skráningargjöld 

Verð fyrir hverja einingu í Háskólagátt er kr. 3.500 eða kr. 17.500 fyrir fimm eininga áfanga. 

Tækifæri til frekara náms að loknu námi í Háskólagátt

Nemandi sem lýkur námi við Háskólagátt með fullnægjandi árangri uppfyllir aðgangsviðmið í grunnnám allra deilda við Háskólann á Bifröst. Aðrir háskólar setja sín eigin aðgangsviðmið og nemendur sem stefna á nám við aðra háskóla eru hvattir til að kanna vel aðgangsviðmið þess skóla áður en þeir sækja um nám við Háskólagátt.