Háskólagátt

Nám í Háskólagátt býr nemendur undir nám á háskólastigi í greinum hug- og félagsvísinda og veitir einnig undirstöðumenntun á framhaldsskólastigi sem eykur samkeppnishæfni einstaklinga á vinnumarkaði.

Hér má finna skipulag námsins í kennsluskrá skólans.

Auk almenns náms í Háskólagátt eru eftirtaldar námsleiðir í boði:

Í Háskólagátt er boðið upp á staðnám og fjarnám.  Námið fer fram í lotubundinni kennslu. Notaðar eru nútíma kennsluaðferðir, meðal annars vendikennsla en hún felur í sér að nemendur fá fyrirlestra á rafrænu formi og sækja síðan umræðu- og verkefnatíma með kennurum. Gert er ráð fyrir að nemendur taki virkan þátt í samræðum í verkefna- og umræðutímum.

Í Háskólagátt eru kenndar þrjár kjarnagreinar; íslenska, stærðfræði og enska auk fjögurra áherslugreina; bókfærslu, lögfræði, dönsku og heimspeki. Enn fremur eru kennd stutt námskeið þar sem leitast er við að þjálfa aðferðir og hugsunarhátt sem endurspeglar það sem efst er á baugi í háskólamenntun og atvinnulífi.

Á sumarönn gefst nemendum kostur á að bæta við sig 15 f-ein í kjarnagreinum. Sumarönnin er hugsuð fyrir nemendur sem vilja undirbúa sig sérstaklega fyrir háskólanám og þá sem þurfa að bæta við sig námsgreinum til að uppfylla sértæk inntökuskilyrði annarra háskóla.

Engin skólagjöld

Nám í Háskólagátt er án skólagjalda en með því  leggur skólinn sín lóð á vogarskálar þess markmiðs að auðvelda fólki að ljúka framhaldsnámi sínu. Innritunargjald í nám við Háskólagátt á Bifröst frá hausti 2020 eru 115.000 kr. á önn. Námskeiðsgjald á sumarönn eru 57.500 krónur.

Innritunargjald 115.000 kr.
Fullt nám 115.000 kr.
Eitt námskeið 57.500 kr.
Sumarönn (hálft verð ef eitt námskeið) 57.500 kr.

Starfsmenntasjóðir stéttarfélaga veita styrki til niðurgreiðslu á annargjöldum. Styrkir eru háðir stigaeign í sjóðum –  sjá nánar á heimasíðum stéttarfélaganna.

Persónuleg nálgun og mikil verkefnavinna skilaði sér og rykfallinn heilinn var fljótur að taka við sér. Frábær undirbúningur fyrir frekara háskólanám.

- Arnar Stefánsson,
nemandi í viðskiptalögfræði

Viðurkennt nám

Háskólagáttin byggir á grunni frumgreinadeildar Háskólans á Bifröst sem er eldra aðfararnám skólans inn í grunnámslínur. Nemendur sem hafa útskrifast með aðfararnám úr Háskólagátt hafa fengið inngöngu í alla háskóla landsins og einnig í háskóla erlendis. Nám í Háskólagátt er samkvæmt aðalnámskrá framhaldsskóla og samþykkt af mennta- og menningarmálaráðuneytinu. Inntökuskilyrði í háskólanám eru mismunandi eftir fræðasviðum en allir háskólar landsins nýta sér heimild mennta- og menningarmálaráðuneytisins til þess að veita undanþágu frá formlegum inntökuskilyrðum. Umsækjendur eru hvattir til að kynna sér inntökuskilyrði háskólanna.

Staða Háskólagáttarnema vegna inntöku í nám í HÍ skýrð

Námskrá Háskólagáttar

Guðjón Ragnar Jónasson

Guðjón Ragnar Jónasson

Forstöðumaður háskólagáttar og símenntunar
haskolagatt@bifrost.is
Sími: 433 3000