Háskólagátt fyrir nemendur sem ekki hafa íslensku sem móðurmál

Markmið náms í Háskólagátt er að veita fólki tækifæri til að sækja sér öflugan undirbúning fyrir nám á háskólastigi. Námið í Háskólagátt fyrir nemendur sem ekki hafa íslensku sem móðurmál er sniðið fyrir að þeim sem ekki uppfylla aðgangsviðmið í háskóla eða vilja styrkja undirbúning sinn áður en þeir hefja háskólanám og hafa ekki íslensku sem móðurmál. Að loknu námi við Háskólagátt geta nemendur hafið grunnám við allar deildir Háskólans á Bifröst.

Námið er 70 f-einingar sem jafngildir fullu námi í eitt ár. Skipulag námsins miðar við að nemendur dreifi því á tvö ár, en gert er ráð fyrir að þeir taki samhliða því námsleiðina íslenska sem annað mál – aðfaranám að háskóla. Nemendur taka hluta námskeiða á ensku og hluta á íslensku. Námskeið á fyrra ári eru kennd á ensku auk þess sem gert er ráð fyrir að nemendur ljúki námskeiðum í ensku á fyrra ári námsins. Flest námskeið á seinna ári eru á íslensku. Nemendur geta tekið námsleiðina á lengri eða styttri tíma en þurfa að hafa náð færni sem nemur stigi A.2.2 í íslensku til að taka námskeið á íslensku í Háskólagátt.

Skipulag námsins í kennsluskrá skólans

Nám í Háskólagátt er kennt í fjarnámi, en nemendur koma á tvær staðlotur á Bifröst á skólaárinu auk þess sem þeir mæta á nýnemdadaga við upphaf námsins. Hver önn skiptist í tvær sex vikna lotur, svo hvert fimm eininga námskeið er kennt á sex vikum auk einnar námsmatsviku. Til viðbótar er kennd upplýsingatækni í tveggja vikna forlotu við upphaf náms á haustönn. Upplýsingar um námslotur og staðlotur má finna í dagskrá skólaársins.

Í Háskólagátt er notast við vendikennslu sem felur í sér að nemendur fá fyrirlestra á rafrænu formi og sækja síðan umræðu- og verkefnatíma með kennurum. Gert er ráð fyrir að nemendur taki virkan þátt í samræðum í verkefna- og umræðutímum. 

Öllum nemendum í háskólagátt fyrir nemendur sem ekki hafa íslensku sem móðurmál býðst kennslustund til stuðnings einu sinni í viku á Teams þar sem þeir fá stuðning í náminu og unnið er með orðaforða á íslensku tengdan náminu.

Aðgangsviðmið 

Nám í Háskólagátt er ætlað fullorðnum nemendum. Þeir sem uppfylla eitthvert af eftirfarandi geta sótt um nám í Háskólagátt:

  • Hafa lokið námi til starfsréttinda eða öðru námi af hæfniþrepi 2 eða hærra
  • Hafa lokið Menntastoðum og hafa auk þess a.m.k. 2.-3. ára reynslu á vinnumarkaði
  • Hafa lokið a.m.k. 100 einingum í framhaldsskóla (60 einingum í eldra kerfi)

Leggi umsækjandi fram gilt raunfærnimat tekur skólinn mið af því við meðhöndlun umsóknar.

Nám í Háskólagátt er lánshæft hjá Menntasjóði Námsmanna. sjá nánar á www.menntasjodur.is.

Nemendur þurfa að hafa náð færni í íslensku sem nemur A.2.2. á evrópska tungumálarammanum geta þeir tekið námskeið á íslensku í háskólagátt.

Skráningargjöld 

Verð fyrir hverja einingu í Háskólagátt er kr. 3.750 eða kr. 18.750 fyrir fimm eininga áfanga. Við samþykkt umsóknar greiðir nemandi hluta skráningargjalda, eða kr. 37.750 í staðfestingargjald, sem jafngildir verði fyrir 10 einingar. Þegar frestur til að skrá sig úr námskeiðum hefur runnið út fær nemandi sendan greiðsluseðil fyrir þeim einingum sem eftir standa. 

Tækifæri til frekara náms að loknu námi í Háskólagátt

Nemandi sem lýkur námi við Háskólagátt með fullnægjandi árangri og hefur náð færni sem jafngildir stigi B.1.2 í íslensku sem annað mál uppfyllir aðgangsviðmið í grunnnám allra deilda við Háskólann á Bifröst. Aðrir háskólar setja sín eigin aðgangsviðmið og nemendur sem stefna á nám við aðra háskóla eru hvattir til að kanna vel aðgangsviðmið þess skóla áður en þeir sækja um nám við Háskólagátt.