Háskólagátt fyrir nemendur með erlent móðurmál

Markmið náms í Háskólagátt er að veita fólki tækifæri til að sækja sér öflugan undirbúning fyrir nám á háskólastigi. Námið í Háskólagátt fyrir nemendur sem ekki hafa íslensku sem móðurmál er sniðið fyrir að þeim sem ekki uppfylla aðgangsviðmið í háskóla eða vilja styrkja undirbúning sinn áður en þeir hefja háskólanám og hafa ekki íslensku sem móðurmál. Að loknu námi við Háskólagátt geta nemendur hafið grunnám við allar deildir Háskólans á Bifröst.

Námið er 70 f-einingar sem jafngildir fullu námi í eitt ár. Dreifa má náminu á lengri tíma, en þeir sem eru á stigi A í íslensku sem öðru máli við upphaf náms dreifa því að minnsta kosti á tvö skólaár. Gert er ráð fyrir að nemendur taki námsleiðina Íslenska sem annað mál samhliða námi í Háskólagátt. Hluti námskeiða er kenndur á ensku, en önnur námskeið eru kennd á íslensku. Þau námskeið sem kennd eru á islensku eru með sérstökum stuðningi fyrir nemendur með erlent móðurmál.

Nám í Háskólagátt er kennt í fjarnámi, en nemendur taka þátt í staðlotum fjórum sinnum á skólaárinu auk þess sem þeir mæta á nýnemdadaga við upphaf námsins. Hver önn skiptist í tvær sex vikna lotur, svo hvert fimm eininga námskeið er kennt á sex vikum auk einnar námsmatsviku. Til viðbótar er kennd upplýsingatækni í tveggja vikna forlotu við upphaf náms á haustönn. Upplýsingar um námslotur og staðlotur má finna í dagskrá skólaársins.

Í Háskólagátt er notast við vendikennslu sem felur í sér að nemendur fá fyrirlestra á rafrænu formi og sækja síðan umræðu- og verkefnatíma með kennurum. Gert er ráð fyrir að nemendur taki virkan þátt í samræðum í verkefna- og umræðutímum. 

 • Aðgangsviðmið

  Nám í Háskólagátt er ætlað fullorðnum nemendum. Þeir sem uppfylla eitthvert af eftirfarandi geta sótt um nám í Háskólagátt:

  • Hafa lokið námi til starfsréttinda eða öðru námi af hæfniþrepi 2 eða hærra
  • Hafa lokið Menntastoðum og hafa auk þess a.m.k. 2.-3. ára reynslu á vinnumarkaði
  • Hafa lokið a.m.k. 100 einingum í framhaldsskóla (60 einingum í eldra kerfi)

  Leggi umsækjandi fram gilt raunfærnimat tekur skólinn mið af því við meðhöndlun umsóknar.

  Nám í Háskólagátt er lánshæft hjá Menntasjóði Námsmanna. sjá nánar á www.menntasjodur.is.

 • Skipulag náms

  Nemendur taka hluta námskeiða á ensku og hluta á íslensku. Þegar þeir hafa náð færni í íslensku sem nemur stigi A2.2 á evrópska tungumálarammanum byrja þeir að taka námskeið í Háskólagátt sem kennd eru á íslensku.

  Skyldunámskeið eru samtals 50 einingar. Nemendur taka samtals að minnsta kosti 15 einingar í ensku, þar af eru 10 einingar skyldunámskeið, en nemendur velja á milli English as Second Language og Academic English. Þeir sem ekki hafa ensku sem móðurmál taka English as Second Language. Nemendur taka 15 einingar í frjálst val. Hér má sjá uppbyggingu náms við Háskólagátt fyrir nemendur með erlent móðurmál sem hefja nám á haustönn 2024. Áfangalýsingar eru í Kennsluskrá á heimasíðu háskólans á Bifröst.

  Haustönn

   

   

  Forlota (tvær vikur)

  Einingar

  Hæfniþrep

  My Path in life (allt misserið)

  1

  2

  Information technology

  3

  1

  Lota 1

   

   

  Icelandic culture

  5

  2

  English as second language (bundið val)**

  5

  2

  Stærðfræði: Algebra, rúmfræði, föll og hlutföll*

  5

  2

  Skapandi og gagnrýnin hugsun*

  5

  3

  Lota 2

   

   

  Stærðfræði: Föll, veldi, deildarreikningur, lógaritmar, runur og raðir*

  5

  2

  English: Literature, grammar and expression (B2)

  5

  2

  Landið mitt Ísland*(val***)

  5

  3

   

   

   

  Vorönn

   

   

  Lota 1

  Einingar

  Hæfniþrep

  Leiðin mín í lífinu 2 (allt misserið)*

  1

  2

  Stærðfræði: Föll, markgildi, deilda- og heildareikningur*

  5

  3

  English: Vocabulary and composition (B2)

  5

  3

  Samfélagsspegill*

  5

  3

  Lota 2

   

   

  Tölfræði*

  5

  2

  Accounting and Financial Literacy (val*)

  5

  3

  Academic English (bundið val)**

  5

  3

  Stofnun og rekstur fyrirtækja* (val***)

  5

  3

  Tafla með uppröðun náms á tveimur árum (pdf)

  * Nemandi þarf að hafa staðist stöðumat fyrir stig A2.2 í íslensku til að taka námskeið kennd á íslensku

  ** Nemandi tekur að minnsta kosti þrjú námskeið í ensku. Hann tekur annað hvort English as second language eða Aademic English. Hann getur tekið fjórða námskeiðið í frjálsu vali

  *** Nemandi tekur 15 einingar í frjálst val

 • Hentugt námsfyrirkomulag

  Nám í háskólagátt er kennt í fjarnámi, en nemendur koma á tvær staðlotur á skólaárinu auk þess sem þeir mæta á nýnemdadaga við upphaf námsins.

  Hver önn skiptist í tvær sex vikna lotur, svo hvert fimm eininga námskeið er kennt á sex vikum auk einnar námsmatsviku. Til viðbótar er kennd upplýsingatækni í tveggja vikna forlotu við upphaf náms á haustönn. Upplýsingar um námslotur og staðlotur má finna í dagskrá skólaársins.

  Í háskólagátt er notast við vendikennslu sem felur í sér að nemendur fá fyrirlestra á rafrænu formi og sækja síðan umræðu- og verkefnatíma með kennurum. Gert er ráð fyrir að nemendur taki virkan þátt í samræðum í verkefna- og umræðutímum. 

 • Skráningagjöld

  Skráningargjöld 

  Verð fyrir hverja einingu í Háskólagátt er kr. 3.750 fyrir haustönn 2023 eða kr. 18.750 fyrir fimm eininga áfanga. Við samþykkt umsóknar greiðir nemandi hluta skráningargjalda, eða kr. 37.750 í staðfestingargjald, sem jafngildir verði fyrir 10 einingar. Þegar frestur til að skrá sig úr námskeiðum hefur runnið út fær nemandi sendan greiðsluseðil fyrir þeim einingum sem eftir standa. Gjaldskrá fyrir námskeið á vorönn 2024 verður kynnt þegar hún liggur fyrir.

 • Tækifæri til frekara náms

  Nemandi sem lýkur námi við Háskólagátt með fullnægjandi árangri og hefur náð færni sem jafngildir stigi B1.2 í íslensku sem annað mál uppfyllir aðgangsviðmið í grunnnám allra deilda við Háskólann á Bifröst.

  Aðrir háskólar setja sín eigin aðgangsviðmið og nemendur sem stefna á nám við aðra háskóla eru hvattir til að kanna vel aðgangsviðmið þess skóla áður en þeir sækja um nám við Háskólagátt.