Lagadeild

Háskólinn á Bifröst hefur boðið upp á nám í viðskiptalögfræði frá árinu 2001. Boðið er upp á BS gráðu í viðskiptalögfræði þar sem saman fléttast kjarnagreinar lögfræðinnar og þær greinar viðskiptafræðinnar sem tengjast rekstri og fjármálum. Með þessu verður til þverfagleg námsleið sem gefur þér góðan grunn til að standast þær auknu kröfur sem gerðar eru í atvinnulífinu um góða yfirsýn og dýpri skilning á úrlausnarefnum, hvort heldur sem þau er á sviði lögfræði eða rekstrar.

Þá eru í boði tvær námsleiðir á meistarastigi. Meistaragráða í lögfræði, ML, er sniðin að þörfum þeirra nemenda sem lokið hafa BS gráðu í viðskiptalögfræði frá Háskólanum á Bifröst eða sambærilegu námi og vilja ljúka fullnaðarprófi í lögfræði.

Meistaragráða í viðskiptalögfræði, MBL, er stjórnendamiðað nám, ætlað jafnt nemendum með BS eða BA gráðu í lögfræði og þeim sem lokið hafa grunnháskólaprófi úr öðrum greinum. Námið gefur hagnýta og fræðilega innsýn í þær greinar lögfræðinnar sem helst reynir á í rekstri fyrirtækja, stofnana og félagasamtaka.

Námsbrautir lagadeildar í grunn- og meistaranámi miða að því að miðla kunnáttu og víðtækri fræðilegri þekkingu sem nýtist í margvíslegum störfum á síbreytilegum vinnumarkaði, auk þess að búa nemendur undir virka og gagnrýna þátttöku í samfélaginu.

Í öllu námi skólans er mikil áhersla lögð á verkefnavinnu þar sem nemendur þurfa að tileinka sér sjálfstæð og vönduð vinnubrögð. Nemendum gefst jafnframt kostur á að stunda nám við erlenda háskóla með því að fara í skiptinám í gegnum Erasmus-áætlunina.

Nemendum í grunnnámi gefst kostur á sækja um starfsnám hjá ýmsum fyrirtækjum og stofnunum. Í tengslum við meistaranám í viðskiptalögfræði er lögð áhersla á öfluga tengingu við viðskiptalífið þar sem kennarar standa framarlega hver á sínu sviði og gestafyrirlesarar ljá umfjölluninni meiri dýpt. Háskólinn á Bifröst hefur sterk tengsl við atvinnulífið og eru kennarar við deildina mörg hver starfandi lögfræðingar, bæði hjá opinberum stofnunum og í einkageiranum. Akademískir starfsmenn við deildina taka jafnframt virkan þátt í faglegri umræðu á sínu fræðasviði.

Háskólinn á Bifröst tekur þátt í LawWithoutWalls sem er samstarfsverkefni margra virtustu lagadeilda í heimi eins og Harvard, Stanford University og University of Miami og árlega gefst nemendum kost á að sækja um þátttöku í því verkefni.

Vefsíða Law Without Walls

Grunnnám

Meistaranám

Elín Jónsdóttir

Elín Jónsdóttir
Forseti lagadeildar

Sólveig Hallsteinsdóttir
Verkefnastjóri lagadeildar
Guðrún Olga Árnadóttir
Verkefnastjóri meistaranáms