Námsleiðir

BA í miðlun og almannatengslum

Ný tegund af námi hér á landi sem miðar að því að búa nemendur undir þátttöku á vinnumarkað sem gerir æ ríkari kröfur um þekkingu og fagleg vinnubrögð er lúta að samskiptum við fjölmiðla, fyrirtæki, einstaklinga og stofnanir.

BA í opinberri stjórnsýslu

Í BA námi í opinberri stjórnsýslu er fléttað saman þeim þremur höfuðgreinum sem fást við rekstur þjóðarbúsins; lögfræði, stjórnmálafræði og viðskiptafræði. Nemendur kynnast lagaumhverfi hins opinbera, öðlast skilning á pólitísku gangverki ríkisvaldsins og fá hagnýta þjálfun í margvíslegri rekstrarfærni. Allt eru það þættir sem nýtast starfsfólki hins opinbera til að dýpka skilning á samhengi opinbers rekstrar og öðlast nauðsynlega innsýn í stjórnsýslu ríkis og sveitarfélaga.

BA í skapandi greinum

BA í skapandi greinum er námsbraut á grunnstigi sem veitir nemendum menntun og þjálfun til að starfa í þessum vaxandi atvinnuvegi eða hafa áhuga á að leggja fyrir sig rannsóknir. Námsbrautin er til dæmis sniðin fyrir þá sem vilja öðlast innsýn og skilning á starfi framleiðenda, verkefnastjóra, umboðsmanna, útgefenda, sýningastjóra, listrænna stjórnenda, framkvæmdastjóra, frumkvöðla og „brautryðjenda“ í hinum margvíslegu menningar- og hugverkagreinum sem sameinast undir skilgreiningunni skapandi greinar. Þessar greinar eru til dæmis, tónlist, kvikmyndir, leikir, leikhús, hönnun, fjölmiðlar, auglýsingar, tíska, upplifun, afþreying og nýmiðlun.

BA í stjórnvísindum

Eflir gagnrýna hugsun og býr einstaklinga undir krefjandi störf á vinnumarkaði og virka þátttöku í þjóðfélagsumræðu. Nám í stjórnvísindum er fyrirtaks undirbúningur undir frekara háskólanám, t.d. í hagfræði, stjórnmálafræði, alþjóðasamskiptum, þróunarfræði, opinberri stjórnsýslu eða heimspeki.

BA í öryggisfræðum og almannavörnum

Námslínan hentar þeim sem áhuga hafa á stjórnunarstörfum og alþjóðasamskiptum, hvort sem er á vegum hins opinbera, einkaaðila eða félaga- og hjálparsamtaka, ekki síst á sviði öryggismála og almannavarna. Námið veitir innsýn og þjálfun í að leysa áskoranir í öryggismálum meðal annars með hliðsjón af áhrifum stjórnarhátta, skipulagsheilda, fjölmiðla og upplýsinga- og samskiptatækni.

BS í viðskiptafræði

BS viðskiptafræði við Háskólann á Bifröst er alhliða viðskiptanám sem byggir á raunhæfum verkefnum. Útskrifaðir nemendur frá Bifröst er að finna víða á atvinnumarkaði bæði innanlands og erlendis.

BS í viðskiptafræði með áherslu á fjármálastjórnun

Námið er sérstaklega sniðið að þörfum þeirra, sem starfa eða stefna að því að starfa hjá fjármáladeildum fyrirtækja, stofnana eða annarra skipulagsheilda. Þá er lögð áhersla á sérhæfða þekkingu og færni í fjármálastjórnun með hliðsjón af nýjustu þróun á fjármálamörkuðum.

BS í viðskiptafræði með áherslu á markaðsfræði

Námið er ætlað þeim sem starfa eða hafa áhuga á að starfa að markaðsmálum. Lögð er áhersla á möguleika samfélagsmiðla til markaðssamskipta og hvernig ná megi forskoti á mörkuðum á grundvelli markaðsherferða á samfélagsmiðlum.

BS í viðskiptafræði með áherslu á samfélagsmiðlamarkaðssetningu

Námið er sérstaklega sniðið að þörfum þeirra, sem starfa eða stefna að því að starfa við samfélagsmiðlastjórnun hjá fyrirtækjum, auglýsingastofum eða almannatengslafyrirtækjum.

BS í viðskiptafræði með áherslu á sjálfbærnistjórnun

Námið er ætlað þeim sem starfa eða stefna að því að starfa að sjálfbærni fyrirtækja, stofnana eða annarra skipulagsheilda. Áhersla er lögð á umhverfislega, félagslega og eftirlitstengda þætti í fyrirtækjarekstri ásamt tilheyrandi matsgerð.

BS í viðskiptafræði með áherslu á verkefnastjórnun

Gerðar eru meiri kröfur en áður um fagmennsku við að stýra og leiða fjölbreytt verkefni. Sérstaða námsins felst í námskeiðum sem nýtast þeim sem vilja ná betri árangri við að leiða og stýra hinum ýmsu verkefnum.

BS í viðskiptafræði með áherslu á verslunarstjórnun

BS nám með áherslu á verslunarstjórnun er sniðið að þörfum þeirra sem hafa áhuga á sérhæfðu viðskiptafræðinámi í smásöluverslun og vilja auka við þekkingu sína, færni og leikni á því sviði.

BS í viðskiptafræði með áherslu á viðskiptagreind

Á síðustu árum hefur bylting átt sér stað í þróun gervigreindar sem flestar greinar byggja á í dag. Gervigreind og sjálfvirkni er víða að finna í heimi viðskipta. Stjórnendur þurfa í æ ríkari mæli að hafa þekkingu á notkunargildi og þeim möguleikum sem þessi hugbúnaður hefur upp á að bjóða.

BS í viðskiptafræði með áherslu á þjónustufræði

Mikill vöxtur hefur verið á sviði þjónustu undanfarin ár og samkvæmt rannsóknum starfa um 70% starfsfólks við þjónustu á Íslandi eða u.þ.b. 110 þúsund starfsmenn.

BS í viðskiptalögfræði

Viðskiptalögfræðin á Bifröst er að erlendri fyrirmynd og er sérhæft og krefjandi lögfræðinám, blanda af lögfræði og viðskiptafræði. Möguleikar viðskiptalögfræðinga að loknu námi eru fjölbreyttir.

Diplóma í áfallastjórnun

Nám í áfallastjórnun er hægt að taka til diplómu á meistarastigi, sem er 60 eininga nám. Háskólinn á Bifröst er eini háskóli landsins sem býður upp á námslínu í áfallastjórnun.

Diplóma í fyrirtækjalögfræði

Diplóma í fyrirtækjalögfræði er eina nám sinnar tegundar á Íslandi. Námið skapar nemendum sérstöðu á atvinnumarkaðnum og er frábær námsleið fyrir fólk sem vill afla sér hagnýtrar menntunar þar sem kjarninn eru viðskiptatengdar greinar lögfræðinnar.

Diplóma í opinberri stjórnsýslu

Diplómanám í opinberri stjórnsýslu er samstarfsverkefni Háskólans á Bifröst og Fræðslusetursins starfsmenntar. Námsbrautin fléttar saman þrjár höfuðgreinar þeirra sem fást við rekstur þjóðarbúsins; lögfræði, stjórnmálafræði og viðskiptafræði. Nemendur kynnast lagaumhverfi hins opinbera, öðlast skilning á pólitísku gangverki ríkisvaldsins og fá hagnýta þjálfun í margvíslegri rekstrarfærni.

Diplóma í skapandi greinum

Haustið 2020 hefst kennsla í nýju diplómanámi í skapandi greinum við skólann. Námið er á grunnstigi og miðar að því að þjálfa nemendur til starfa í þessum vaxandi atvinnuvegi. Námsbrautin er einkum sniðin fyrir þá sem vilja öðlast innsýn og skilning á starfi framleiðenda, framkvæmdastjóra, verkefnastjóra, umboðsmanna, útgefenda, sýningastjóra, frumkvöðla og „brautryðjenda“ í hinum margvíslegustu menningar- og hugverkagreinum sem sameinast undir skilgreiningunni skapandi greinar.

Diplóma í stjórnvísindum

Sem grunnnám á háskólastigi leggur diplóma í stjórnvísindi góðan grunn að hvaða námi sem er í félagsvísindum. Einnig er hægt að halda áfram við Háskólann á Bifröst og ljúka BA-gráðu í stjórnvísindum. Í stjórnvísindum fléttast saman nám í hagfræði, heimspeki og stjórnmálafræði.

Diplóma í viðskiptafræði og verslunarstjórnun

Diplómanám í viðskiptafræði og verslunarstjórnun er starfstengt fagháskólanám fyrir verslunarstjóra og einstaklinga með víðtæka reynslu af verslunarstörfum.

Háskólagátt

Námið er annars vegar ætlað þeim sem ekki fullnægja inntökuskilyrðum háskólans um stúdentspróf og hins vegar nemendum sem vilja styrkja stöðu sína áður en sótt er um að komast í háskóla.

Háskólagátt fyrir nemendur með erlent móðurmál

Markmið náms í Háskólagátt er að veita fólki tækifæri til að sækja sér öflugan undirbúning fyrir nám á háskólastigi. Námið í Háskólagátt fyrir nemendur sem ekki hafa íslensku sem móðurmál er sniðið fyrir að þeim sem ekki uppfylla aðgangsviðmið í háskóla eða vilja styrkja undirbúning sinn áður en þeir hefja háskólanám og hafa ekki íslensku sem móðurmál. Að loknu námi við Háskólagátt geta nemendur hafið grunnám við allar deildir Háskólans á Bifröst.

MA - MCM í áfallastjórnun

Áfallastjórnun snýr að forvörnum og viðbúnaði, viðbrögðum, lærdómi og endurreisn vegna áfalla. Á síðastliðnum áratugum hafa fyrirtæki, stofnanir og jafnvel heilu samfélögin þurft að glíma við sífellt flóknari áföll, m.a. vegna þróunar byggða, loftlagsáhrifa, aukinnar alþjóðavæðingar og aukinna samskipta fólks.

MA - MCM í menningarstjórnun

Menningarstjórnunarnámið býr nemendur undir viðamikil og oft vandasöm störf á sviði menningar og menntunar. Þeir sem hafa útskrifast með MA gráðu í menningarstjórnun frá Bifröst eru eftirsóttir starfskraftar og samstarfsmenn á sviði menningar.

MBL í viðskiptalögfræði

Meistaranám í viðskiptalögfræði við Háskólann á Bifröst er hagnýtt nám fyrir stjórnendur í atvinnulífi og fyrirtækjarekstri sem og afburða grunnur fyrir þá sem hafa nýlokið grunnnámi í lögfræði.

ML í lögfræði

Meistaranám í lögfræði er ætlað þeim sem vilja ljúka fullnaðarprófi í lögfræði og stefna á starf innan réttarkerfisins. Nemandi sem lýkur ML námi og hefur áður lokið grunnnámi í lögfræði öðlast fullnaðarpróf í lögfræði og uppfyllir almenn skilyrði til að gegna störfum dómara og málflytjenda.

MS - MLM í forystu og stjórnun

Meistaranám í forystu og stjórnun er fjölbreytt og krefjandi nám sem ætlað er að búa nemendur undir forystu- og stjórnunarstörf. Námið gefur nemendum hagnýta þekkingu á árangursríkri forystu og frumkvæði og samskiptamiðlun leiðtoga.

MS - MLM í forystu og stjórnun með áherslu á mannauðstjórnun

Mikil eftirspurn er á vinnumarkaði eftir þekkingu á sviði mannauðsmála og stjórnun mannauðs án efa einn mikilvægasti og umfangsmesti þátturinn í stjórnun. Stjórnendur í fyrirtækjum, stofnunum og félagasamtökum þurfa því að hafa góða innsýn og þekkingu á sviði mannauðsstjórnunar.  Auk þess er vaxandi eftirspurn eftir sérfræðingum og mannauðsstjórum í mannauðsdeildum fyrirtækja og stofnana, sem og hjá samtökum á vinnumarkaði.

MS - MLM í forystu og stjórnun með áherslu á verkefnastjórnun

Í atvinnulífi og samfélagi eru sífellt gerðar meiri kröfur um fagmennsku við að stýra og leiða fjölbreytt verkefni. Verkefnastjórnun vegur þannig æ meira í faglegri forystu. Enn fremur hafa margir nemendur í forystu og stjórnun sem og aðrir nemendur sýnt aukinn áhuga á verkefnastjórnun.

MS - MMM í markaðsfræði

Í haust verður boðið upp á meistaranám í markaðsfræðum við Háskólann á Bifröst. Námið er 90 ECTS eininga nám sem hægt er að ljúka með MS gráðu og einnig MMM (Master of Marketing Management) gráðu.

Háskólagátt

Námið er annars vegar ætlað þeim sem ekki fullnægja inntökuskilyrðum háskólans um stúdentspróf og hins vegar nemendum sem vilja styrkja stöðu sína áður en sótt er um að komast í háskóla.

Háskólagátt fyrir nemendur með erlent móðurmál

Markmið náms í Háskólagátt er að veita fólki tækifæri til að sækja sér öflugan undirbúning fyrir nám á háskólastigi. Námið í Háskólagátt fyrir nemendur sem ekki hafa íslensku sem móðurmál er sniðið fyrir að þeim sem ekki uppfylla aðgangsviðmið í háskóla eða vilja styrkja undirbúning sinn áður en þeir hefja háskólanám og hafa ekki íslensku sem móðurmál. Að loknu námi við Háskólagátt geta nemendur hafið grunnám við allar deildir Háskólans á Bifröst.

BA í miðlun og almannatengslum

Ný tegund af námi hér á landi sem miðar að því að búa nemendur undir þátttöku á vinnumarkað sem gerir æ ríkari kröfur um þekkingu og fagleg vinnubrögð er lúta að samskiptum við fjölmiðla, fyrirtæki, einstaklinga og stofnanir.

BA í opinberri stjórnsýslu

Í BA námi í opinberri stjórnsýslu er fléttað saman þeim þremur höfuðgreinum sem fást við rekstur þjóðarbúsins; lögfræði, stjórnmálafræði og viðskiptafræði. Nemendur kynnast lagaumhverfi hins opinbera, öðlast skilning á pólitísku gangverki ríkisvaldsins og fá hagnýta þjálfun í margvíslegri rekstrarfærni. Allt eru það þættir sem nýtast starfsfólki hins opinbera til að dýpka skilning á samhengi opinbers rekstrar og öðlast nauðsynlega innsýn í stjórnsýslu ríkis og sveitarfélaga.

BA í skapandi greinum

BA í skapandi greinum er námsbraut á grunnstigi sem veitir nemendum menntun og þjálfun til að starfa í þessum vaxandi atvinnuvegi eða hafa áhuga á að leggja fyrir sig rannsóknir. Námsbrautin er til dæmis sniðin fyrir þá sem vilja öðlast innsýn og skilning á starfi framleiðenda, verkefnastjóra, umboðsmanna, útgefenda, sýningastjóra, listrænna stjórnenda, framkvæmdastjóra, frumkvöðla og „brautryðjenda“ í hinum margvíslegu menningar- og hugverkagreinum sem sameinast undir skilgreiningunni skapandi greinar. Þessar greinar eru til dæmis, tónlist, kvikmyndir, leikir, leikhús, hönnun, fjölmiðlar, auglýsingar, tíska, upplifun, afþreying og nýmiðlun.

BA í stjórnvísindum

Eflir gagnrýna hugsun og býr einstaklinga undir krefjandi störf á vinnumarkaði og virka þátttöku í þjóðfélagsumræðu. Nám í stjórnvísindum er fyrirtaks undirbúningur undir frekara háskólanám, t.d. í hagfræði, stjórnmálafræði, alþjóðasamskiptum, þróunarfræði, opinberri stjórnsýslu eða heimspeki.

BA í öryggisfræðum og almannavörnum

Námslínan hentar þeim sem áhuga hafa á stjórnunarstörfum og alþjóðasamskiptum, hvort sem er á vegum hins opinbera, einkaaðila eða félaga- og hjálparsamtaka, ekki síst á sviði öryggismála og almannavarna. Námið veitir innsýn og þjálfun í að leysa áskoranir í öryggismálum meðal annars með hliðsjón af áhrifum stjórnarhátta, skipulagsheilda, fjölmiðla og upplýsinga- og samskiptatækni.

BS í viðskiptafræði

BS viðskiptafræði við Háskólann á Bifröst er alhliða viðskiptanám sem byggir á raunhæfum verkefnum. Útskrifaðir nemendur frá Bifröst er að finna víða á atvinnumarkaði bæði innanlands og erlendis.

BS í viðskiptafræði með áherslu á fjármálastjórnun

Námið er sérstaklega sniðið að þörfum þeirra, sem starfa eða stefna að því að starfa hjá fjármáladeildum fyrirtækja, stofnana eða annarra skipulagsheilda. Þá er lögð áhersla á sérhæfða þekkingu og færni í fjármálastjórnun með hliðsjón af nýjustu þróun á fjármálamörkuðum.

BS í viðskiptafræði með áherslu á markaðsfræði

Námið er ætlað þeim sem starfa eða hafa áhuga á að starfa að markaðsmálum. Lögð er áhersla á möguleika samfélagsmiðla til markaðssamskipta og hvernig ná megi forskoti á mörkuðum á grundvelli markaðsherferða á samfélagsmiðlum.

BS í viðskiptafræði með áherslu á samfélagsmiðlamarkaðssetningu

Námið er sérstaklega sniðið að þörfum þeirra, sem starfa eða stefna að því að starfa við samfélagsmiðlastjórnun hjá fyrirtækjum, auglýsingastofum eða almannatengslafyrirtækjum.

BS í viðskiptafræði með áherslu á sjálfbærnistjórnun

Námið er ætlað þeim sem starfa eða stefna að því að starfa að sjálfbærni fyrirtækja, stofnana eða annarra skipulagsheilda. Áhersla er lögð á umhverfislega, félagslega og eftirlitstengda þætti í fyrirtækjarekstri ásamt tilheyrandi matsgerð.

BS í viðskiptafræði með áherslu á verkefnastjórnun

Gerðar eru meiri kröfur en áður um fagmennsku við að stýra og leiða fjölbreytt verkefni. Sérstaða námsins felst í námskeiðum sem nýtast þeim sem vilja ná betri árangri við að leiða og stýra hinum ýmsu verkefnum.

BS í viðskiptafræði með áherslu á verslunarstjórnun

BS nám með áherslu á verslunarstjórnun er sniðið að þörfum þeirra sem hafa áhuga á sérhæfðu viðskiptafræðinámi í smásöluverslun og vilja auka við þekkingu sína, færni og leikni á því sviði.

BS í viðskiptafræði með áherslu á viðskiptagreind

Á síðustu árum hefur bylting átt sér stað í þróun gervigreindar sem flestar greinar byggja á í dag. Gervigreind og sjálfvirkni er víða að finna í heimi viðskipta. Stjórnendur þurfa í æ ríkari mæli að hafa þekkingu á notkunargildi og þeim möguleikum sem þessi hugbúnaður hefur upp á að bjóða.

BS í viðskiptafræði með áherslu á þjónustufræði

Mikill vöxtur hefur verið á sviði þjónustu undanfarin ár og samkvæmt rannsóknum starfa um 70% starfsfólks við þjónustu á Íslandi eða u.þ.b. 110 þúsund starfsmenn.

BS í viðskiptalögfræði

Viðskiptalögfræðin á Bifröst er að erlendri fyrirmynd og er sérhæft og krefjandi lögfræðinám, blanda af lögfræði og viðskiptafræði. Möguleikar viðskiptalögfræðinga að loknu námi eru fjölbreyttir.

Diplóma í opinberri stjórnsýslu

Diplómanám í opinberri stjórnsýslu er samstarfsverkefni Háskólans á Bifröst og Fræðslusetursins starfsmenntar. Námsbrautin fléttar saman þrjár höfuðgreinar þeirra sem fást við rekstur þjóðarbúsins; lögfræði, stjórnmálafræði og viðskiptafræði. Nemendur kynnast lagaumhverfi hins opinbera, öðlast skilning á pólitísku gangverki ríkisvaldsins og fá hagnýta þjálfun í margvíslegri rekstrarfærni.

Diplóma í skapandi greinum

Haustið 2020 hefst kennsla í nýju diplómanámi í skapandi greinum við skólann. Námið er á grunnstigi og miðar að því að þjálfa nemendur til starfa í þessum vaxandi atvinnuvegi. Námsbrautin er einkum sniðin fyrir þá sem vilja öðlast innsýn og skilning á starfi framleiðenda, framkvæmdastjóra, verkefnastjóra, umboðsmanna, útgefenda, sýningastjóra, frumkvöðla og „brautryðjenda“ í hinum margvíslegustu menningar- og hugverkagreinum sem sameinast undir skilgreiningunni skapandi greinar.

Diplóma í stjórnvísindum

Sem grunnnám á háskólastigi leggur diplóma í stjórnvísindi góðan grunn að hvaða námi sem er í félagsvísindum. Einnig er hægt að halda áfram við Háskólann á Bifröst og ljúka BA-gráðu í stjórnvísindum. Í stjórnvísindum fléttast saman nám í hagfræði, heimspeki og stjórnmálafræði.

Diplóma í viðskiptafræði og verslunarstjórnun

Diplómanám í viðskiptafræði og verslunarstjórnun er starfstengt fagháskólanám fyrir verslunarstjóra og einstaklinga með víðtæka reynslu af verslunarstörfum.

Diplóma í áfallastjórnun

Nám í áfallastjórnun er hægt að taka til diplómu á meistarastigi, sem er 60 eininga nám. Háskólinn á Bifröst er eini háskóli landsins sem býður upp á námslínu í áfallastjórnun.

Diplóma í fyrirtækjalögfræði

Diplóma í fyrirtækjalögfræði er eina nám sinnar tegundar á Íslandi. Námið skapar nemendum sérstöðu á atvinnumarkaðnum og er frábær námsleið fyrir fólk sem vill afla sér hagnýtrar menntunar þar sem kjarninn eru viðskiptatengdar greinar lögfræðinnar.

MA - MCM í áfallastjórnun

Áfallastjórnun snýr að forvörnum og viðbúnaði, viðbrögðum, lærdómi og endurreisn vegna áfalla. Á síðastliðnum áratugum hafa fyrirtæki, stofnanir og jafnvel heilu samfélögin þurft að glíma við sífellt flóknari áföll, m.a. vegna þróunar byggða, loftlagsáhrifa, aukinnar alþjóðavæðingar og aukinna samskipta fólks.

MA - MCM í menningarstjórnun

Menningarstjórnunarnámið býr nemendur undir viðamikil og oft vandasöm störf á sviði menningar og menntunar. Þeir sem hafa útskrifast með MA gráðu í menningarstjórnun frá Bifröst eru eftirsóttir starfskraftar og samstarfsmenn á sviði menningar.

MBL í viðskiptalögfræði

Meistaranám í viðskiptalögfræði við Háskólann á Bifröst er hagnýtt nám fyrir stjórnendur í atvinnulífi og fyrirtækjarekstri sem og afburða grunnur fyrir þá sem hafa nýlokið grunnnámi í lögfræði.

ML í lögfræði

Meistaranám í lögfræði er ætlað þeim sem vilja ljúka fullnaðarprófi í lögfræði og stefna á starf innan réttarkerfisins. Nemandi sem lýkur ML námi og hefur áður lokið grunnnámi í lögfræði öðlast fullnaðarpróf í lögfræði og uppfyllir almenn skilyrði til að gegna störfum dómara og málflytjenda.

MS - MLM í forystu og stjórnun

Meistaranám í forystu og stjórnun er fjölbreytt og krefjandi nám sem ætlað er að búa nemendur undir forystu- og stjórnunarstörf. Námið gefur nemendum hagnýta þekkingu á árangursríkri forystu og frumkvæði og samskiptamiðlun leiðtoga.

MS - MLM í forystu og stjórnun með áherslu á mannauðstjórnun

Mikil eftirspurn er á vinnumarkaði eftir þekkingu á sviði mannauðsmála og stjórnun mannauðs án efa einn mikilvægasti og umfangsmesti þátturinn í stjórnun. Stjórnendur í fyrirtækjum, stofnunum og félagasamtökum þurfa því að hafa góða innsýn og þekkingu á sviði mannauðsstjórnunar.  Auk þess er vaxandi eftirspurn eftir sérfræðingum og mannauðsstjórum í mannauðsdeildum fyrirtækja og stofnana, sem og hjá samtökum á vinnumarkaði.

MS - MLM í forystu og stjórnun með áherslu á verkefnastjórnun

Í atvinnulífi og samfélagi eru sífellt gerðar meiri kröfur um fagmennsku við að stýra og leiða fjölbreytt verkefni. Verkefnastjórnun vegur þannig æ meira í faglegri forystu. Enn fremur hafa margir nemendur í forystu og stjórnun sem og aðrir nemendur sýnt aukinn áhuga á verkefnastjórnun.

MS - MMM í markaðsfræði

Í haust verður boðið upp á meistaranám í markaðsfræðum við Háskólann á Bifröst. Námið er 90 ECTS eininga nám sem hægt er að ljúka með MS gráðu og einnig MMM (Master of Marketing Management) gráðu.