Gæðastjórnun

Ríkar kröfur eru gerðar um gæðastjórnun víða á vinnumarkaði. Örnám í gæðastjórnun hentar bæði yfirstjórnendum og millistjórnendum sem þurfa starfa sinna vegna að sinna innleiðingu og rekstri gæðakerfa á vinnustað.

Námið felur í sér hagnýta þjálfun svo að nemendur geti að því loknu nýtt aðferðir gæðastjórnunar á markvissan og árangursríkan hátt.  það er kennt í fjarnámi og hentar vel meðfram vinnu. 

Fjöldi ECTS eininga og dreifing vinnuálags

Námið er samtals 12 ECTS einingar og samanstendur af fjórum námskeiðum sem eru 3 ECTS einingar hvert. Hvert námskeið er kennt í sex vikna lotu í fjarnámi. Fjórar lotur dreifast á eitt ár.

Umsóknarfrestur

Umsóknarfrestur er til 11. desember 2023.

Aðgangsviðmið

Gerð er krafa um stúdentspróf, aðfaranám að háskóla eða sambærilegt nám.

Hænis- og lærdómsviðmið

Í námsleiðinni munu nemendur kynnast helstu aðferðir við gæðastjórnun sem geta nýst í fyrirtækjum sem stefna á vottun og um helstu atriði undirbúnings fyrir vottun og kröfur til vottunarstofa. Rýnt verður í aðferðir sem hafa reynst vel í rekstri gæðastjórnunarkerfa. 

Rætt verður líka um túlkanir á kröfum staðla fyrir mismunandi fyrirtæki og atvinnugreinar og um tengsl vottana og árangurs. 

Nemendur kynnast helstu straumum og stefnum um gæðastjórnun og tengslum þeirra. Þeir læra hagnýtar aðferðum sem nýtast í gæðastjórnun og stjórnun almennt. Þeir læra um gerð og uppbyggingu gæðastjórnunarkerfa og fá þjálfun í framkvæmd mats og innri úttekta.

Námsmat

Áhersla er á verkefnadrifið námsmat þar sem þátttakendur vinna raunhæf verkefni sem þeir geta nýtt beint í störfum sínum. Nemendur fá leiðbeinandi endurgjöf á verkefnin sín.

Dagsetningar námskeiða
Námið verður kennt í fjórum sex vikna lotum árið 2024

08. janúar til 23. febrúar 2024
Inngangur að gæðastjórnun
29. febrúar til 19. apríl 2024
Verkfærakista gæðastjórans
Lota 1 á haustönn 2024, frá miðjum ágúst til loka september
Gerð gæðastjórnunarkerfis.  

Lota 2 á haustönn 2024, frá miðjum október til loka nóvemer
Framkvæmd mats og úttekta
  

Að námi loknu

Nemandi sem lýkur námsinu fær staðfestingu á námslokum með upplýsingum um fjölda ECTS eininga. Hann fær einnig námsferilsyfirlit með upplýsingum um skipulag örnámsins. 

Námsleiðin leiðir ekki að prófgráðu. Nemandi sem lýkur stökum námskeiðum til ECTS eininga og fær námsferilsyfirlit yfir lokin námskeið.

Námskeiðsgjöld

Verð fyrir námsleiðina er 210.000 kr. Sjálfgefið er að greitt er með greiðslukorti, en þeir sem vilja greiðsludreifingu eða greiða með öðrum hætti geta haft samband við innheimtufulltrúa á netfangið innheimta@bifrost.is

Þátttakendur sem þegar eru í námi við skólann greiða í samræmi við heildareiningafjölda. 

Skráning

Í umsóknargátt velur þú námskeiðið Inngangur að gæðastjórnun, og svo verður þú skráð/ur í hin námskeiðin.