Háskólastjórn

Stjórn Háskólans á Bifröst er skipuð fimm einstaklingum tilnefndum til tveggja ára í senn af eftirtöldum aðilum: Borgarbyggð, Háskólaráði Háskólans á Bifröst, Hollvinasamtökum Bifrastar, Sambandi íslenskra samvinnufélaga svf. og Samtökum atvinnulífsins. Þrír aðalmenn í stjórn eru tilnefndir annað hvert ár, en tveir aðalmenn í stjórn hin árin. Varamenn eru tilnefndir með sama hætti. Fulltrúaráð ákveður þóknun stjórnarmanna.

Stjórnarmenn mega ekki sitja í fulltrúaráði og þess ber að gæta að meirihluti aðal- og varastjórnarmanna sé hvorki í námi né störfum við Háskólann á Bifröst. Undirskriftir meirihluta stjórnar skuldbinda stofnunina.

Stjórn skólans mótar stefnu hans og setur honum reglugerð. Stjórn skal halda bókhald og skila ársreikningi á aðalfundi, endurskoðuðum af löggiltum endurskoðanda. Stjórnin skal fylgjast með fjárhag Háskólans á Bifröst, einkum með því að tekjur standi undir kostnaði og skuldbindingum.

Stjórn og rektor Háskólans á Bifröst gera fulltrúaráði grein fyrir fjárhag og rekstri skólans á aðalfundi hvers árs.

Stjórn Háskólans á Bifröst 2020 - 2021
Frá Borgarbyggð:
Aðalmaður:     Inga Dóra Halldórsdóttir 
Varamaður:     Sigurður Guðmundsson
 
Frá Háskólaráði Háskólans á Bifröst:
Aðalmaður:      Auður H. Ingólfsdóttir
Varamaður:      Signý Óskarsdóttir
 
Frá Hollvinasamtökum Bifrastar:
Aðalmaður:      Leifur Runólfsson, formaður
Varamaður:      Hallur Jónasson
 
Frá Samtökum atvinnulífsins:
Aðalmaður:      Marteinn Jónsson
Varamaður:      Ingibjörg Ösp Stefánsdóttir
 
Frá Sambandi íslenskra samvinnufélaga:
Aðalmaður:      Gunnar Egill Sigurðsson
Varamaður:      Guðsteinn Einarsson