Gæðamál

Háskólinn á Bifröst leggur áherslu á öflugt og umbótamiðað gæðastarf sem tekur til allrar starfsemi skólans. Gæðastarfinu er ætlað að hámarka gæði náms, kennslu og rannsókna við háskólann með það að markmiði að bjóða nemendum, kennurum og starfsfólki upp á lærdómssamfélag sem mætir íslenskum og alþjóðlegum gæðakröfum sem og að tryggja gæði prófgráða frá Háskólanum á Bifröst.

Gæðakerfið á að taka mið af og leitast við að uppfylla kröfur sem gerðar eru til ytra og innra mats háskóla. Gæðastarfið skal vera opið, gegnsætt og einkennast af gagnrýnum og framsýnum viðhorfum. Gæðakerfið felur í sér viðleitni til úrbóta og skal stöðugt vera í endurskoðun og framþróun skólans. 

Gæðakerfi Háskólans á Bifröst spannar handbækur, stefnur og áætlanir háskólans og staðlaða sjálfsmatsferla. Gæðakerfið er aðgengilegt í heild sinni á Uglu háskólans.

Gæðastjóri Háskólans á Bifröst er Lydía Geirsdóttir.