Laus störf við Háskólann á Bifröst

Verkefnastjóri með sérþekkingu á sviði skapandi greina 

Rannsóknasetur skapandi greina leitar eftir drífandi og áreiðanlegum einstaklingi sem hefur brennandi áhuga á skapandi greinum, rannsóknum og þverfaglegu samstarfi.

Að rannsóknasetrinu standa Háskólinn á Bifröst, Háskólinn á Akureyri, Háskólinn á Hólum, Háskóli Íslands og Listaháskóli Íslands en að var sett á stofn í maí 2023. Í stjórn setursins sitja einnig fulltrúar menningar- og viðskiptaráðuneytis og Samtaka skapandi greina.

Helstu verkefni og ábyrgð:

 • Mótun rannsóknastefnu RSG ásamt stjórn.
 • Kortlagning styrktækifæra í innlendum og alþjóðlegum rannsóknasjóðum.
 • Umsjón með ráðgjafahópi setursins.
 • Undirbúningur árlegrar ráðstefnu um skapandi greinar.
 • Miðlun, samskipti og greining gagna.
 • Utanumhald um starf stjórnar.

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Háskólamenntun og reynsla sem nýtist í starfi.
 • Reynsla af verkefnastjórnun og þekking á sviði nýsköpunar og skapandi greina.
 • Reynsla af þverfaglegum rannsóknum og stefnumótun er kostur.
 • Greiningar- og miðlunarhæfni.
 • Frumkvæði, skipulagshæfni, sjálfstæði og sveigjanleiki.

Tillögur að rannsóknaáherslum og umfjöllun um skilgreiningar á skapandi greinum er að finna í nýútkominni skýrslu sem nefnist Sköpunarkrafturinn – orkugjafi 21. aldar https://www.bifrost.is/skopunarkrafturinn. Umsækjendur eru hvattir til að kynna sér skýrsluna og viðauka sem henni fylgja.

Með umsókn skal fylgja:

 • Greinargóð ferilskrá.
 • Kynningarbréf sem gerir grein fyrir styrkleikum umsækjanda í samhengi starfsins.
 • Afrit af prófskírteinum.
 • Nöfn aðila sem leita má til með umsagnir.
 • Aðrar upplýsingar sem umsækjandi vill koma á framfæri.

Nánari upplýsingar veitir Anna Hildur Hildibrandsdóttir fagstjóri Skapandi greina og formaður stjórnar Rannsóknaseturs skapandi greina (annah@bifrost.is).
 
Háskólinn á Bifröst annast umsýslu Rannsóknaseturs skapandi greina. Við ráðningar í störf er tekið mið af jafnréttisáætlun skólans. Gildi skólans eru samvinna, frumkvæði.

Um er að ræða tímabundið starf til 6 mánaða. Starfshlutfall er eftir frekara samkomulagi. Umsóknarfrestur er til og með 31. júlí nk. Æskilegt er að umsækjandi hefji störf eigi síðar en 15. september 2023.

Sótt er um starfið á atvinnumiðlunarvefnum Alfreð