Akademísk staða við lagadeild

Háskólinn á Bifröst leitar að virkum akademískum starfsmanni í 100% stöðu við lagadeild háskólans. Við leitum að einstaklingi með metnað og áhuga á að taka virkan þátt í þróun kennslu og rannsókna við deildina. Háskólinn á Bifröst leggur áherslu á samþættingu fræða og framkvæmdar í kennslu og er leiðandi í þróun stafræns fjarnáms á háskólastigi hér á landi. Háskólinn á Bifröst er með starfsstöðvar í Reykjavík og á Hvanneyri.

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Kennsla á fræðasviðinu
 • Leiðbeining í lokaritgerðum
 • Rannsóknir, fræðastörf á fræðasviðinu og umsóknir í rannsóknarsjóði
 • Þátttaka í stefnumótun og stjórnun

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Framhaldsmenntun á fræðasviðinu, doktorspróf er æskilegt
 • Kennslureynsla á háskólastigi
 • Rannsóknareynsla
 • Reynsla af uppbyggingu og mótun námskeiða er kostur
 • Reynsla af stjórnun á háskólastigi er kostur
 • Góð reynsla og tengsl innan atvinnulífs
 • Hæfni í mannlegum samskiptum og þjónustulund
 • Leiðtoga- og skipulagsfærni
 • Mjög góð færni í íslensku og ensku, í ræðu og riti

Með umsókn fylgi ferilskrá yfir nám, störf og rannsóknir þar sem kennslu- og rannsóknareynsla er m.a. útlistuð, afrit af útskriftarskírteinum ásamt stuttu kynningarbréfi. Í kynningarbréfi komi fram áhugasvið, sýn, nálgun og áherslur umsækjanda í kennslu og rannsóknum.

Tekið verður tillit til þarfa og áherslna lagadeildar og hve vel umsækjendur falla að þeim. Starfsheiti verður ákvarðað út frá hæfismati.

Umsóknarfrestur er til og með 12. maí 2024. Tekið er við umsóknum á starfsmiðlunarvefnum alfred.is.

Nánari upplýsingar veita Dr. Bjarni Már Magússon, deildarforseti lagadeildar, deildarforsetiLD@bifrost.is og Heiður Ósk Pétursdóttir, mannauðsstjóri, mannaudsstjori@bifrost.is.

Miðað er við ráðningu frá og með 01.08.2024. Háskólinn á Bifröst vinnur samkvæmt jafnréttisáætlun skólans og hvetur alla óháð kyni til að sækja um. Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál og verður öllum umsækjendum svarað að ráðningu lokinni.


Akademísk staða við viðskiptadeild

Háskólinn á Bifröst leitar að virkum akademískum starfsmanni í 50-100% stöðu við viðskiptadeild háskólans, en starfshlutfallið er skv. samkomulagi. Við leitum að einstaklingi með metnað og áhuga á að taka virkan þátt í þróun kennslu og rannsókna við deildina sérstaklega á sviði mannauðsstjórnunar, verkefnastjórnunar og/eða sjálfbærnistjórnunar. Háskólinn á Bifröst leggur áherslu á samþættingu fræða og framkvæmdar í kennslu og er leiðandi í þróun stafræns fjarnáms á háskólastigi hér á landi. Háskólinn á Bifröst er með starfsstöðvar í Reykjavík og á Hvanneyri.

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Kennsla á fræðasviðinu
 • Leiðbeining í lokaritgerðum
 • Rannsóknir, fræðastörf á fræðasviðinu og umsóknir í rannsóknarsjóði
 • Þátttaka í stefnumótun og stjórnun

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Framhaldsmenntun á háskólastigi á fræðasviðinu, doktorspróf er kostur
 • Kennslureynsla á háskólastigi
 • Rannsóknareynsla
 • Reynsla af uppbyggingu og mótun námskeiða er kostur
 • Reynsla af stjórnun á háskólastigi er kostur
 • Góð reynsla og tengsl innan atvinnulífs
 • Hæfni í mannlegum samskiptum og þjónustulund
 • Leiðtoga- og skipulagsfærni
 • Mjög góð færni í íslensku og ensku, í ræðu og riti

Með umsókn fylgi ferilskrá yfir nám, störf og rannsóknir þar sem kennslureynsla er m.a. útlistuð, afrit af útskriftarskírteinum ásamt stuttu kynningarbréfi. Í kynningarbréfi komi fram áhugasvið, sýn, nálgun og áherslur umsækjanda í kennslu og rannsóknum.

Tekið verður tillit til þarfa og áherslna viðskiptadeildar og hve vel umsækjendur falla að þeim. Starfsheiti verður ákvarðað út frá hæfismati.

Umsóknarfrestur er til og með 12. maí 2024. Tekið er við umsóknum á starfsmiðlunarvefnum Alfreð.

Nánari upplýsingar veita Dr. Stefan Wendt, deildarforseti viðskiptadeildar, deildarforsetivd@bifrost.is og Heiður Ósk Pétursdóttir, mannauðsstjóri, mannaudsstjori@bifrost.is.

Miðað er við ráðningu frá og með 06.08.2024. Háskólinn á Bifröst vinnur samkvæmt jafnréttisáætlun skólans og hvetur alla óháð kyni til að sækja um. Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál.