MBL í viðskiptalögfræði

Meistaranám í viðskiptalögfræði við Háskólann á Bifröst er hagnýtt og krefjandi nám fyrir stjórnendur í atvinnulífinu sem og afburða kostur fyrir þá sem hafa lokið grunnnámi í lögfræði. MBL gráða er 90 ECTS eininga nám án ritgerðar.

MBL nám í viðskiptalögfræði er eina nám sinnar tegundar á Íslandi. Námið er stjórnendamiðað og meginmarkmið þess er að undirbúa nemendur fyrir starf stjórnandans í viðskiptalífinu með hagnýtri menntun á sviði viðskiptalögfræði. Námið veitir trausta, fræðilega þekkingu á sviði viðskiptalögfræði og er sérlega hagnýtt nám þar sem það undirbýr nemendur fyrir krefjandi störf í fjölbreytilegu starfsumhverfi.

Hvaða grunn þarf ég til að hefja MBL nám í viðskiptalögfræði?

MBL námið er ætlað jafnt nemendum með BS eða BA gráðu í lögfræði og þeim sem lokið hafa háskólaprófi úr öðrum greinum. 

Nemendur sem ekki hafa BA/BS gráðu á sviði lögfræði þurfa að ljúka námskeiði í inngangi að lögfræði samhliða eða áður en meistaranám hefst.

Hvaða réttindi hef ég að náminu loknu?

MBL nám í viðskiptalögfræði er 90 ECTS. Nemandi sem lýkur MBL námi getur sótt sér framhaldsmenntun á meistarastigi en ekki á doktorsstigi. Til að fá fullnaðarpróf  í lögfræði, sem er skilyrði þess að hafa rétt til að sækja námskeið til öflunar héraðsdómslögmannsréttinda, þarf nemandi að hafa grunn – og meistaranámi (ML gráðu) í lögfræði.

Fyrirkomulag námsins:

Unnt er að ljúka MBL meistaranámi í lögfræði á þremur önnum á fullum námshraða. Hver nemandi getur tekið námið á þeim hraða sem honum hentar og námið er ekki síst hugsað fyrir þá sem vilja sækja sér framhaldsmenntun samhliða vinnu.

Inntökuskilyrði MBL

Samkvæmt 22. gr. Reglugerðar Háskólans á Bifröst eru inntökuskilyrði í meistaranám grunnháskólagráða (bakkalár), eða sambærileg menntun af hæfniþrepi 1.2, sem að jafnaði hefur verið lokið með fyrstu einkunn (>7,25) eða jafngildi þess.

Nemendur sem ekki hafa BA/BS gráðu á sviði lögfræði þurfa að ljúka námskeiði í inngangi að lögfræði samhliða eða áður en meistaranám hefst.

Skipulag náms

Námsskrá inniheldur upplýsingar um skipulag náms í MBL og ML námi sem og kennsluaðferðir og námskeiðslýsingar ásamt lýsingu á þeirri þekkingu, leikni og hæfni sem nemendur eiga að búa yfir að námi loknu. Umsjón með námslínu hefur Elín H. Jónsdóttir, forseti lagadeildar. 

Hér má finna skipulag MBL námsins í kennsluskrá