MBL í viðskiptalögfræði

Meistaranám í viðskiptalögfræði við Háskólann á Bifröst er hagnýtt og krefjandi nám fyrir stjórnendur í atvinnulífinu sem og afburða kostur fyrir þá sem hafa lokið grunnnámi í lögfræði. MBL gráða er 90 ECTS eininga nám án ritgerðar.

MBL nám í viðskiptalögfræði er eina nám sinnar tegundar á Íslandi. Námið er stjórnendamiðað og meginmarkmið þess er að undirbúa nemendur fyrir starf stjórnandans í viðskiptalífinu með hagnýtri menntun á sviði viðskiptalögfræði. Námið veitir trausta, fræðilega þekkingu á sviði viðskiptalögfræði og er sérlega hagnýtt nám þar sem það undirbýr nemendur fyrir krefjandi störf í fjölbreytilegu starfsumhverfi. Námið er ætlað jafnt nemendum með BS eða BA gráðu í lögfræði og þeim sem lokið hafa háskólaprófi úr öðrum greinum. 

 • Lærðu heima

  Háskólinn á Bifröst er í fararbroddi í fjarnámi, sem gerir þér kleift að vera í námi á þínum forsendum. Áhersla er lögð á einstaklingsbundna nálgun og námsumhverfi er stafrænt og sveigjanlegt. Stafrænt fjarnám er þannig frábær valkostur fyrir fólk sem hentar að vera í sveigjanlegu háskólanámi, vegna vinnu með námi eða af einhverjum allt öðrum ástæðum. Nánar um námið við Háskólann á Bifröst

 • Inntökuskilyrði

  Samkvæmt 22. gr. Reglugerðar Háskólans á Bifröst eru inntökuskilyrði í meistaranám grunnháskólagráða (bakkalár), eða sambærileg menntun af hæfniþrepi 1.2, sem að jafnaði hefur verið lokið með fyrstu einkunn (>7,25) eða jafngildi þess.

  Meistaranám í Lögfræði (ML) er sérstaklega ætlað nemendum sem lokið hafa grunnháskólagráðu í lögfræði eða viðskiptalögfræði og hafa áhuga á að starfa í réttarkerfinu, t.d. við lögmennsku.

  Nemendur í meistaranámi í viðskiptalögfræði (MBL) sem ekki hafa BA/BS gráðu á sviði lögfræði þurfa að ljúka námskeiði í inngangi að lögfræði samhliða eða áður en meistaranám hefst.

 • Fyrirkomulag námsins

  Unnt er að ljúka MBL meistaranámi í lögfræði á þremur önnum á fullum námshraða. Hver nemandi getur tekið námið á þeim hraða sem honum hentar og námið er ekki síst hugsað fyrir þá sem vilja sækja sér framhaldsmenntun samhliða vinnu.

 • Réttindi að námi loknu

  ML gráða í lögfræði er 120 ECTS eininga nám sem lýkur með meistararitgerð. Nemandi sem lýkur ML gráðu getur sótt sér framhaldsmenntun á meistara- og doktorsstigi sem takmarkast þó af reglum einstakra skóla um lágmarksfjölda eininga í hverri námsgrein, lágmarkseinkunnum og fleira.Nemandi sem lýkur ML námi og hefur áður lokið grunnnámi í lögfræði öðlast fullnaðarpróf í lögfræði og uppfylla því almenn skilyrði til að gegna störfum dómara og málflytjenda. 

  MBL nám í viðskiptalögfræði er 90 ECTS. Nemandi sem lýkur MBL námi getur sótt sér framhaldsmenntun á meistarastigi en ekki á doktorsstigi. Til að fá fullnaðarpróf í lögfræði, sem er skilyrði þess að hafa rétt til að sækja námskeið til öflunar héraðsdómslögmannsréttinda, þarf nemandi að hafa grunn– og meistaranám (ML gráðu) í lögfræði.

 • Umsóknarfrestur

  Framlengdur umsóknarfrestur fyrir vorönn 2024 er til og með 11. desember.