Háskólaráð

Háskólaráð er ráðgefandi í málum háskólasamfélagsins og hefur tilnefningarrétt í stjórn skólans og fulltrúaráð samkvæmt skipulagsskrá hans. Þar sitja rektor, framkvæmdastjóri kennslu og þjónustu (kennslustjóri), þrír fulltrúar kennara sem kennslu- og rannsóknarráð tilnefnir, einn fulltrúi annarra starfsmanna háskólans sem tilnefndur er á starfsmannafundi, þrír nemendur úr grunnnámi, einn fulltrúi nemenda Háskólagáttar og einn fulltrúi meistaranema. Fulltrúar nemenda eru kjörnir af nemendum. Fyrir hvern kjörinn fulltrúa skal kjörinn varafulltrúi. Rektor er heimilt að bjóða fleiri aðilum seturétt í háskólaráði eftir því sem þurfa þykir. Þessir aðilar hafa málfrelsi og tillögurétt en ekki atkvæðisrétt.

Á fundum háskólaráðs er fjallað um helstu málefni skólans á líðandi stundu, innra starf hans, breytingar á reglum og stefnumörkun hans. Háskólaráð er ályktunarbært og getur gert tillögur til rektors eða stjórnar skólans. Rektor hefur frumkvæði að dagskrá háskólaráðsfunda en hverjum fulltrúa í ráðinu er heimilt að setja mál á dagskrá. Fundir ráðsins eru lögmætir ef meirihluti þeirra sem rétt eiga til fundarsetu sækir fund, en fundi skal boða með sólarhrings fyrirvara hið minnsta. Einfaldur meirihluti atkvæða ræður ákvörðunum en atkvæði rektors er oddaatkvæði, falli atkvæði jafnt. Skylt er að boða fund í háskólaráði ef þriðjungur þeirra sem seturétt eiga í ráðinu óska þess.

Fundargerðir háskólaráðs skal birta á vef skólans.

Fundargerðir Háskólaráðs

Háskólaráð 2020 - 2021

Aðalmenn:

Rektor
Margrét Jónsdóttir Njarðvík

Framkvæmdastjóri kennslu- og þjónustu
Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir

Fulltrúi starfsmanna
Margrét Vagnsdóttir

Fulltrúar kennara
Sigrún Lilja Einarsdóttir
Arney Einarsdóttir
Sævar Finnbogason 

Fulltrúi meistaranema
Vignir Már Sigurjónsson

Fulltrúar grunnnema
Bjarni Heiðar Halldórsson
Júlíus Andri Þórðarson
Ragnheiður I. Sigurgeirsdóttir 

Fulltrúi Háskólagáttarnema
Hlynur Finnbogason

Áheyrnafulltrúar í Háskólaráði

Fjármálastjóri
Hafsteinn Sæmundsson

Fulltrúi Íbúaráðs

Sérstakt fundarboð

Framkvæmdastjóri gæðamála
Stefán Kalmansson

Staðgengill rektors
Njörður Sigurjónsson

Varamenn

Fulltrúi starfsmanna
Hjördís Grímarsdóttir

Fulltrúar kennara
Njörður Sigurjónsson
Elín Jónsdóttir
Helga Kristín Auðunsdóttir 

Fulltrúi meistaranema

Fulltrúi grunnnema

Fulltrúi Háskólagáttarnema
Sigurður Baldvin Friðriksson