Háskólaráð 2023-2024

Háskólaráð er ráðgefandi í málum háskólasamfélagsins og hefur tilnefningarrétt í stjórn skólans og fulltrúaráð samkvæmt skipulagsskrá hans. Í ráðinnu sitja rektor, framkvæmdastjóri kennslu og þjónustu (kennslustjóri), þrír fulltrúar kennara sem kennslu- og rannsóknarráð tilnefnir, einn fulltrúi annarra starfsmanna háskólans sem tilnefndur er á starfsmannafundi, tveir fulltrúar nemenda úr grunnnámi, tveir fulltrúar nemenda úr meistaranámi og einn fulltrúi nemenda Háskólagáttar. Fulltrúar nemenda eru kjörnir af nemendum. Fyrir hvern kjörinn fulltrúa skal kjörinn varafulltrúi. Rektor er heimilt að bjóða fleiri aðilum seturétt í háskólaráði eftir því sem þurfa þykir. Þessir aðilar hafa málfrelsi og tillögurétt en ekki atkvæðisrétt.

Á fundum háskólaráðs er fjallað um helstu málefni skólans á líðandi stundu, innra starf hans, breytingar á reglum og stefnumörkun hans. Háskólaráð er ályktunarbært og getur gert tillögur til rektors eða stjórnar skólans. Rektor hefur frumkvæði að dagskrá háskólaráðsfunda en hverjum fulltrúa í ráðinu er heimilt að setja mál á dagskrá. Fundir ráðsins eru lögmætir ef meirihluti þeirra sem rétt eiga til fundarsetu sækir fund, en fundi skal boða með sólarhrings fyrirvara hið minnsta. Einfaldur meirihluti atkvæða ræður ákvörðunum en atkvæði rektors er oddaatkvæði, falli atkvæði jafnt. Skylt er að boða fund í háskólaráði ef þriðjungur þeirra sem seturétt eiga í ráðinu óska þess. Fundargerðir Háskólaráðs skal birta á vef háskólans.

* Á eftir tilnefna fyrir yfirstandandi skólaár.

Fulltrúi Íbúaráðs
Rolando Diaz

Sérstakt fundarboð

Gæðastjóri
Lydía Geirsdóttir

Staðgengill rektors
Stefan Wendt

Varamenn

Fulltrúi starfsmanna
Soffía Dagmar Þorleifsdóttir

Fulltrúar kennara
Ásthildur Elva Bernharðsdóttir
Haukur Logi Karlsson
Kári Joensen 

Fulltrúi meistaranema
Vantar

Fulltrúi grunnnema
Vantar

Fulltrúi Háskólagáttarnema
Vantar

Fulltrúi Íbúaráðs
Vantar