Háskólaráð

Háskólaráð er ráðgefandi í málum háskólasamfélagsins og hefur tilnefningarrétt í stjórn skólans og fulltrúaráð samkvæmt skipulagsskrá hans. Þar sitja rektor, framkvæmdastjóri kennslu og þjónustu (kennslustjóri), þrír fulltrúar kennara sem kennslu- og rannsóknarráð tilnefnir, einn fulltrúi annarra starfsmanna háskólans sem tilnefndur er á starfsmannafundi, þrír nemendur úr grunnnámi, einn fulltrúi nemenda Háskólagáttar og einn fulltrúi meistaranema. Fulltrúar nemenda eru kjörnir af nemendum. Fyrir hvern kjörinn fulltrúa skal kjörinn varafulltrúi. Rektor er heimilt að bjóða fleiri aðilum seturétt í háskólaráði eftir því sem þurfa þykir. Þessir aðilar hafa málfrelsi og tillögurétt en ekki atkvæðisrétt.

Á fundum háskólaráðs er fjallað um helstu málefni skólans á líðandi stundu, innra starf hans, breytingar á reglum og stefnumörkun hans. Háskólaráð er ályktunarbært og getur gert tillögur til rektors eða stjórnar skólans. Rektor hefur frumkvæði að dagskrá háskólaráðsfunda en hverjum fulltrúa í ráðinu er heimilt að setja mál á dagskrá. Fundir ráðsins eru lögmætir ef meirihluti þeirra sem rétt eiga til fundarsetu sækir fund, en fundi skal boða með sólarhrings fyrirvara hið minnsta. Einfaldur meirihluti atkvæða ræður ákvörðunum en atkvæði rektors er oddaatkvæði, falli atkvæði jafnt. Skylt er að boða fund í háskólaráði ef þriðjungur þeirra sem seturétt eiga í ráðinu óska þess.

Fundargerðir háskólaráðs skal birta á vef skólans.

Fundargerðir Háskólaráðs

Háskólaráð 2021 - 2022

Aðalmenn:

Rektor
Margrét Jónsdóttir Njarðvík

Framkvæmdastjóri kennslu- og þjónustu
Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir

Fulltrúi starfsmanna
Jóhanna Marín Óskarsdóttir

Fulltrúar kennara
Arney Einarsdóttir
Einar Svansson
Sævar Finnbogason 

Fulltrúi meistaranema
Erla Björg Eyjólfsdóttir

Fulltrúar grunnnema
Erla Björg Eyjólfsdóttir
Hlynur Finnbogason
Ragnheiður I. Sigurgeirsdóttir 

Fulltrúi Háskólagáttarnema
Hlynur Finnbogason

Áheyrnafulltrúar í Háskólaráði

Fjármálastjóri
Hafsteinn Sæmundsson

Fulltrúi Íbúaráðs
Vignir Már Sigurjónsson

Sérstakt fundarboð

Gæðastjóri
Lydía Geirsdóttir

Staðgengill rektors
Njörður Sigurjónsson

Varamenn

Fulltrúi starfsmanna
Sólveig Hallsteinsdóttir

Fulltrúar kennara
Ásthildur Elva Bernharðsdóttir
Helga Kristín Auðunsdóttir
Kári Joensen 

Fulltrúi meistaranema
Erla Björg Eyjólfsdóttir

Fulltrúi grunnnema
Hlynur Finnbogason

Fulltrúi Háskólagáttarnema
Vantar