Diplóma í opinberri stjórnsýslu

Diplómanám í opinberri stjórnsýslu er samstarfsverkefni Háskólans á Bifröst og Fræðslusetursins starfsmenntar. Námsbrautin fléttar saman þrjár höfuðgreinar þeirra sem fást við rekstur þjóðarbúsins; lögfræði, stjórnmálafræði og viðskiptafræði. Nemendur kynnast lagaumhverfi hins opinbera, öðlast skilning á pólitísku gangverki ríkisvaldsins og fá hagnýta þjálfun í margvíslegri rekstrarfærni. Allt eru þetta þættir sem nýtast starfsfólki hins opinbera til þess að dýpka skilning sinn á samhengi opinbers reksturs og öðlast nauðsynlega innsýn í stjórnsýslu ríkis og sveitarfélaga.

Markmið með námsbrautinni

Námið samanstendur af námskeiðum á sviði opinberrar stjórnsýslu og þeirrar aðferðafræði sem nemendur þurfa að kunna tök á; námskeiðum í lögfræði sem koma inn á stjórnsýslurétt, stjórnskipunarrétt, upplýsingalög og lög um persónuvernd; námskeiðum í viðskiptafræði í tengslum við vinnurétt, mannauðsstjórnun og verkefnastjórnun og síðan grunnnámskeið í stjórnmálafræði og siðfræði. Námið er tilvalið fyrir einstaklinga sem starfa nú þegar eða hafa áhuga á að starfa hjá opinberum stofnunum og innan opinberrar stjórnsýslu, bæði hjá ríki og sveitarfélögum eða á vettvangi stjórnmála, þar með talið innan stjórnmálaflokka.

Hér má finna skipulag námsins í kennsluskrá skólans

Nám á Bifröst

Við Háskólann á Bifröst er áhersla lögð á persónulega þjónustu til nemenda. Ánægjukannanir sýna að mikill meirihluti nemenda er afar ánægður með námið og samskipti við kennara og starfsfólk. Hverri önn er skipt upp í tvær lotur. Verkefnavinna er stór þáttur í námsmati háskólans og vinna nemendur að verkefnum jafnt og þétt yfir lotur skólaársins. Sjö vikur eru í hvorri lotu og ein staðbundin helgarlota, þar sem þú hittir kennara og samnemendur og tekur þátt í umræðum og hópverkefnum. 

Önnur sérstaða í kennsluháttum Háskólans á Bifröst eru misserisverkefni eða missó, eins og verkefin eru gjarnan nenfd. Missó tekur mið af á kennsluaðferð sem kallast lærdómsþróun (e. learning by developing) og miðar að því að auka hæfni nemenda á fyrir vinnumarkaðinn að námi loknu. Nánar um sérstöðu námsins við Háskólann á Bifröst

Umsóknarfrestur er til 10.  desember nk.

SÆKJA UM