Félagsvísindadeild

Við félagsvísindadeild Háskólans á Bifröst er fjölbreytt námsframboð. Hagnýtar námsbrautir í grunn- og meistaranámi miða að því að miðla kunnáttu og víðtækri fræðilegri þekkingu sem nýtist á síbreytilegum vinnumarkaði, auk þess að búa nemendur undir virka og gagnrýna þátttöku í þjóðmálaumræðu.  
Við deildina, sem og í öllu námi Háskólans á Bifröst, er mikil áhersla lögð á verkefnavinnu þar sem nemendur þurfa að tileinka sér sjálfstæð og vönduð vinnubrögð. Nemendum gefst jafnframt kostur á að stunda nám við erlenda háskóla með því að fara í skiptinám í gegnum Erasmus-áætlunina.

Háskólinn á Bifröst hefur sterk tengsl við atvinnulíf og samfélag. Fræðimenn og kennarar við félagsvísindadeild taka virkan þátt í og eru sýnileg í opinberri þjóðmálaumræðu og eru jafnframt virkir rannsakendur, hver á sínu sviði.

Í tengslum við meistaranám í menningarstjórnun og grunnnám í skapandi greinum er  mikil áhersla lögð á góða tengingu við menningargeirann þar sem nemendur eiga kost á starfsnámi sem veitir innsýn í starfsemi fyrirtækja og stofnana, auk þess að afla þeim tengsla á vinnumarkaði.

Grunnnám, meistaranám og diplómur

Áfallastjórnun

Meistaranám

Umsóknir

Flýtileið í umsóknargátt

Nánari upplýsingar veita:


Dr. Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir

Forseti félagsvísindadeildarSoffía Dagmar Þorleifsdóttir
Verkefnastjóri félagsvísindadeildar Guðrún Olga Árnadóttir

Verkefnastjóri meistaranáms 


Fagstjórar félagsvísindadeildar