ML í lögfræði

Meistaranám í lögfræði við Háskólann á Bifröst er krefjandi 120 ECTS eininga nám með 30 eininga meistararitgerð. Námið er ætlað þeim sem vilja ljúka fullnaðarprófi í lögfræði og stefna á starf innan réttarkerfisins. Nemandi sem lýkur ML námi og hefur áður lokið grunnnámi í lögfræði öðlast fullnaðarpróf í lögfræði og uppfyllir almenn skilyrði til að gegna störfum dómara og málflytjenda.

SÆKJA UM

ML nám í lögfræði  veitir trausta, fræðilega þekkingu á sviði lögfræði og undirbýr nemendur fyrir krefjandi störf í fjölbreytilegu starfsumhverfi lögfræðinga.

Hvaða grunn þarf ég til að hefja ML nám í lögfræði?

ML námið er ætlað jafnt nemendum með BS eða BA gráðu í lögfræði og þeim sem lokið hafa háskólaprófi úr öðrum greinum. 

Nemendur sem ekki hafa BA/BS gráðu á sviði lögfræði þurfa að ljúka námskeiði í inngangi að lögfræði samhliða eða áður en meistaranám hefst.

Hvaða réttindi hef ég að náminu loknu?

ML gráða í lögfræði er 120 ECTS eininga nám sem lýkur með meistararitgerð. Nemandi sem lýkur ML gráðu getur sótt sér framhaldsmenntun á meistara- og doktorsstigi sem takmarkast þó af reglum einstakra skóla um lágmarksfjölda eininga í hverri námsgrein, lágmarkseinkunnum og fleira.

Nemandi sem lýkur ML námi og hefur áður lokið grunnnámi í lögfræði öðlast fullnaðarpróf í lögfræði og uppfylla því almenn skilyrði til að gegna störfum dómara og málflytjenda. 

Fyrirkomulag námsins:

Unnt er að ljúka meistaranámi í lögfræði á þremur önnum án ritgerðar eða fjórum með meistararitgerð. Hver nemandi getur tekið námið á þeim hraða sem honum hentar og námið er ekki síst hugsað fyrir þá sem vilja sækja sér framhaldsmenntun samhliða vinnu.

Inntökuskilyrði í ML

Samkvæmt 22. gr. Reglugerðar Háskólans á Bifröst eru inntökuskilyrði í meistaranám grunnháskólagráða (bakkalár), eða sambærileg menntun af hæfniþrepi 1.2, sem að jafnaði hefur verið lokið með fyrstu einkunn (>7,25) eða jafngildi þess.

Nemendur sem ekki hafa BA/BS gráðu á sviði lögfræði þurfa að ljúka námskeiði í inngangi að lögfræði samhliða eða áður en meistaranám hefst.

Skipulag náms

Námsskrá inniheldur upplýsingar um skipulag náms í MBL og ML námi sem og kennsluaðferðir og námskeiðslýsingar ásamt lýsingu á þeirri þekkingu, leikni og hæfni sem nemendur eiga að búa yfir að námi loknu.

Hér má finna skipulag ML námsins í kennsluskrá skólans.

Allar frekar upplýsingar um námið fást hjá kennslusviði Háskólans á Bifröst. Hafið samband við meistaranam@bifrost.is

Umsjón með námslínu: Elín H. Jónsdóttir, forseti lagadeildar

Umsóknarfrestur er 15. júní fyrir haustönn og 10. desember fyrir vorönn

SÆKJA UM