BA í miðlun og almannatengslum

Grunnnám í miðlun og almannatengslum er ný tegund af námi hér á landi sem miðar að því að búa nemendur undir þátttöku á vinnumarkað sem gerir æ ríkari kröfur um þekkingu og fagleg vinnubrögð er lúta að samskiptum við fjölmiðla, fyrirtæki, einstaklinga og stofnanir.

Námið, sem byggir á breiðum grunni hug- og félagsvísinda, er tilvalið fyrir einstaklinga sem hafa áhuga á að vinna við miðlun upplýsinga, upplýsingaráðgjöf eða sinna upplýsingagjöf. Er þá átt við störf á sviði fjölmiðlunar eða almannatengsla, í opinberri stjórnsýslu, fyrir frjáls félagasamtök, stjórnmálaflokka, stofnanir og fyrirtæki af ýmsum toga. Lögð er mikil áhersla á þjálfun í skriflegri og munnlegri framsetningu í náminu sem nýtist á margvíslegum starfsvettvangi.

Skipulag náms og kennsluaðferðir

BA nám í miðlun og almannatengslum hefur bæði hagnýtar og fræðilegar hliðar. Uppbygging námsins er tvíþætt. Nemendur ljúka 60 ECTS einingum í Samfélags-, menningar- og hugmyndagreiningu. Námskeið í þessum hluta heyra meðal annars undir heimspeki og stjórnmálafræði. Þau miða að því að byggja upp almennan þekkingargrunn á samfélags- og menningarmálum og hæfni til þess að greina og vinna með hugmyndir þar að lútandi á gagnrýninn og skapandi hátt. Þá ljúka nemendur 60 ECTS einingum í miðlunar og markaðsfræðum. Námskeið í þessum hluta miða að því að þjálfa nemendur í framsetningu og miðlun hugmynda með hliðsjón af ólíkum markhópum, almannatengslum og samskiptum innan stofnana og fyrirtækja. Nemendur eru stöðugt hvattir til að þjálfa og þroska sjálfstæða hugsun og nýta sér námið til þess.

Nám á Bifröst

Við Háskólann á Bifröst er áhersla lögð á persónulega þjónustu til nemenda. Ánægjukannanir sýna að mikill meirihluti nemenda er afar ánægður með námið og samskipti við kennara og starfsfólk. Hverri önn er skipt upp í tvær lotur. Verkefnavinna er stór þáttur í námsmati háskólans og vinna nemendur að verkefnum jafnt og þétt yfir lotur skólaársins. Sjö vikur eru í hvorri lotu og ein staðlota, þar sem þú hittir kennara og samnemendur og tekur þátt í umræðum og hópverkefnum.

Önnur sérstaða í kennsluháttum Háskólans á Bifröst er áhersla á samþættingu fræða og framkvæmda, sem miðar að því að auka hæfni nemenda á fyrir vinnumarkaðinn að námi loknu. Nánar um sérstöðu námsins við Háskólann á Bifröst

Framvinda og námslok

Grunnnám er 180 ECTS og á Bifröst gefst nemendum kostur á að ljúka námi á tveimur og hálfu ári þar sem boðið er upp á nám á sumarönn. Nemendur geta því lokið 80 ECTS einingum á ári í stað 60. Með þessu móti er hægt að ljúka námskeiðum að mestu leyti á fyrstu tveimur námsárum, en á þriðja ári gera nemendur lokaverkefni auk þess að ljúka einingum sem eftir eru með starfsþjálfun eða valnámskeiðum. Á fyrsta námsári taka nemendur fjögur námskeið (samtals 18 ECTS einingar) um aðferðafræði og vinnubrögð. Náminu lýkur með 14 eininga BA ritgerð.

Inntökuskilyrði og umsóknarfrestur

Til að geta innritast í námið þurfa nemendur að hafa lokið stúdentsprófi eða sambærilegri menntun t.d. úr háskólagátt Háskólans á Bifröst.

Námskrá

Námsskrá inniheldur upplýsingar um skipulag náms, kennsluaðferðir og námskeiðslýsingar ásamt lýsingu á þeirri þekkingu, leikni og hæfni sem nemendur eiga að búa yfir að námi loknu. Umsjón með námslínu hefur Njörður Sigurjónsson er forseti félagsvísindadeildar. 

Hér má finna skipulag námsins í kennsluskrá skólans

Umsóknarfrestur er til 10. desember nk.

SÆKJA UM