Diplóma í skapandi greinum

Diplómanám í skapandi greinum er hagnýt námsbraut á grunnstigi sem veitir nemendum þjálfun til að starfa í þessum vaxandi atvinnuvegi. Sem grunndiplóma er námið til 60 ECTS eininga.

Námsbrautin er einkum sniðin fyrir þá sem vilja öðlast innsýn og skilning á starfi framleiðenda, verkefnastjóra, umboðsmanna, útgefenda, sýningastjóra, listrænna stjórnenda, framkvæmdastjóra, frumkvöðla og „brautryðjenda“ í hinum margvíslegu menningar- og hugverkagreinum sem sameinast undir skilgreiningunni skapandi greinar. Þessar greinar eru til dæmis, tónlist, kvikmyndir, leikir, leikhús, hönnun, fjölmiðlar, auglýsingar, tíska, upplifun, afþreying og nýmiðlun.

Diplómanám í skapandi greinum er þverfaglegt á sviði viðskiptafræði, stjórnunar, menningarfræði og markaðsfræði. Námið er tengt raunhæfum verkefnum þar sem lögð er áhersla á að veita góðan grunn fyrir nemendur til að finna störf við hæfi eða til frekara náms í háskóla, t.d. til að ljúka BA-námi en frá haustinu 2021 verður í boði að halda áfram námi til BA-prófs í skapandi greinum.

Þetta er hagnýtt nám þar sem lögð er áhersla á að læra með því að koma hugmyndum og verkefnum í framkvæmd. Námið miðar að því að miðla þekkingu um þau störf sem eru í boði í skapandi greinum og þjálfa hæfni til að vinna innan geirans. Markmið námsins er að veita nemendum grunn sem nýtist þeim í fjölbreyttu verkefnum sem í boði eru og um leið dýpka skilning þeirra í gegnum eigin verkefnavinnu á völdu sviði innan skapandi geira.

 • Lærðu heima

  Háskólinn á Bifröst er í fararbroddi í fjarnámi, sem gerir þér kleift að vera í námi á þínum forsendum. Áhersla er lögð á einstaklingsbundna nálgun og námsumhverfi er stafrænt og sveigjanlegt. Stafrænt fjarnám er þannig frábær valkostur fyrir fólk sem hentar að vera í sveigjanlegu háskólanámi, vegna vinnu með námi eða af einhverjum allt öðrum ástæðum. Nánar um námið við Háskólann á Bifröst

 • Námsskipulag og námsmat

  Fyrsta námsárið hefst á vinnusmiðju þar sem nemendur og kennarar koma saman til að ræða námið og tilgang þess. Hlutverk mitt í lífinu er áfangi þar sem nemendur eru leiddir í gegnum markmið sín og áseting með náminu þar sem gestafyrirlesarar koma með innblástur. Unnið verður út frá þessari vinnusmiðju í gegnum skólaárið. Öll námskeið eru kennd í fjarkennslu en gert er ráð fyrir því að nemendur geti hist reglulega til að vinna saman hópverkefni.

  Námsmat byggir á hópverkefnum og einstaklingsverkefnum. Nemandi getur gert ráð fyrir hópverkefni í hverju námskeiði en samhliða því eru unnin smærri einstaklingsverkefni. Meðal verkefna sem nemendum stendur til boða að vinna er viðskiptaáætlun sem samanstendur af verkefnalýsingu og fjárhagsáætlun ásamt tímaramma og styrkleikagreiningu. Einnig er hægt að vinna markaðsáætlun eða áætlun um framkvæmd á ákveðnu verkefni eða viðburði.

 • Nám á Bifröst

  Við Háskólann á Bifröst er áhersla lögð á persónulega þjónustu til nemenda. Ánægjukannanir sýna að mikill meirihluti nemenda er afar ánægður með námið og samskipti við kennara og starfsfólk. Hverri önn er skipt upp í tvær lotur. Verkefnavinna er stór þáttur í námsmati háskólans og vinna nemendur að verkefnum jafnt og þétt yfir lotur skólaársins. Sjö vikur eru í hvorri lotu og ein staðbundin helgarlota, þar sem þú hittir kennara og samnemendur og tekur þátt í umræðum og hópverkefnum.

  Önnur sérstaða í kennsluháttum Háskólans á Bifröst eru misserisverkefni eða missó, eins og verkefnin eru gjarnan nefnd. Missó tekur mið af á kennsluaðferð sem kallast lærdómsþróun (e. learning by developing) og miðar að því að auka hæfni nemenda á fyrir vinnumarkaðinn að námi loknu. Nánar um sérstöðu námsins við Háskólann á Bifröst

 • Inntökuskilyrði og umsóknarfrestur

  Til að geta innritast í námið þurfa nemendur að hafa lokið stúdentsprófi eða sambærilegri menntun t.d. úr Háskólagátt Háskólans á Bifröst.

  Opnið er fyrir umsóknir vegna skólaársins 2024-2025 til og með 5. júní nk. en aðeins er tekið við umsóknum í námið einu sinni á ári. 

  Forgangsröðun við inntöku nemenda ræðst af einkunnum.

  Sækja um