Undirbúningur fyrir nám á háskólastigi

Markmið náms í háskólagátt er að veita fólki tækifæri til að sækja sér öflugan undirbúning fyrir nám á háskólastigi. Námið er sniðið fyrir að þeim sem ekki uppfylla aðgangsviðmið í háskóla eða vilja styrkja undirbúning sinn áður en þeir hefja háskólanám. Að loknu námi við háskólagátt geta nemendur hafið grunnám við allar deildir Háskólans á Bifröst. Námið er 70 framhaldsskólaeiningar og er fullt nám í eitt ár. Einnig er hægt að skrá sig í Háskólagátt með vinnu og dreifa þá náminu á lengri tíma. 

Nám við háskólagátt er stafrænt fjarnám og hentar vel samhliða vinnu.

Í Háskólagátt eru kenndar kjarnagreinar framhaldsskólastigsins: íslenska, stærðfræði og enska auk sérhæfðari námskeiða sem undirbúa nemendur fyrir grunnnám Háskólans á Bifröst, virka þátttöku í lýðræðissamfélagi og áframhaldandi líf og störf.

 • Aðgangsviðmið

  Nám í háskólagátt er ætlað fullorðnum nemendum. Þeir sem uppfylla eitthvert af eftirfarandi geta sótt um nám í háskólagátt:

  • Hafa lokið námi til starfsréttinda eða öðru námi af hæfniþrepi 2 eða hærra
  • Hafa lokið Menntastoðum og hafa auk þess a.m.k. 2.-3. ára reynslu á vinnumarkaði
  • Hafa lokið a.m.k. 100 einingum í framhaldsskóla (60 einingum í eldra kerfi)

  Leggi umsækjandi fram gilt raunfærnimat tekur skólinn mið af því við meðhöndlun umsóknar.

  Nám í háskólagátt er lánshæft hjá Menntasjóði Námsmanna. sjá nánar á www.menntasjodur.is

 • Hentugt námsfyrirkomulag

  Nám í háskólagátt er kennt í fjarnámi, en nemendur koma á tvær staðlotur á Bifröst á skólaárinu auk þess sem þeir mæta á nýnemdadaga við upphaf námsins.

  Hver önn skiptist í tvær sex vikna lotur, svo hvert fimm eininga námskeið er kennt á sex vikum auk einnar námsmatsviku. Til viðbótar er kennd upplýsingatækni í tveggja vikna forlotu við upphaf náms á haustönn. Upplýsingar um námslotur og staðlotur má finna í dagskrá skólaársins.

  Í háskólagátt er notast við vendikennslu sem felur í sér að nemendur fá fyrirlestra á rafrænu formi og sækja síðan umræðu- og verkefnatíma með kennurum. Gert er ráð fyrir að nemendur taki virkan þátt í samræðum í verkefna- og umræðutímum. 

 • Skráningargjöld

  Verð á einingu í háskólagátt kr. 3.750 og er verðið á 5 eininga áfangi því kr. 18.750. Við samþykkt umsóknar greiðir nemandi hluta skráningargjalda, eða kr. 37.750 í staðfestingargjald, sem jafngildir verði fyrir 10 einingar. Þegar frestur til að skrá sig úr námskeiðum hefur runnið út fær nemandi sendan greiðsluseðil fyrir þeim einingum sem eftir standa. 

 • Réttindi að námi loknu

  Nemandi sem lýkur námi við háskólagátt með fullnægjandi árangri uppfyllir aðgangsviðmið í grunnnám allra deilda við Háskólann á Bifröst. Aðrir háskólar setja sín eigin aðgangsviðmið og nemendur sem stefna á nám við aðra háskóla eru hvattir til að kanna vel aðgangsviðmið þess skóla áður en þeir sækja um nám við háskólagátt.