Undirbúningur fyrir nám á háskólastigi

Markmið náms í háskólagátt er að veita fólki tækifæri til að sækja sér öflugan undirbúning fyrir nám á háskólastigi. Námið er sniðið fyrir að þeim sem ekki uppfylla aðgangsviðmið í háskóla eða vilja styrkja undirbúning sinn áður en þeir hefja háskólanám. Að loknu námi við háskólagátt geta nemendur hafið grunnám við allar deildir Háskólans á Bifröst. Námið er 70 framhaldsskólaeiningar og er fullt nám í eitt ár. Einnig er hægt að skrá sig í Háskólagátt með vinnu og dreifa þá náminu á lengri tíma. 

Nám við háskólagátt er stafrænt fjarnám og hentar vel samhliða vinnu.

Í Háskólagátt eru kenndar kjarnagreinar framhaldsskólastigsins: íslenska, stærðfræði og enska auk sérhæfðari námskeiða sem undirbúa nemendur fyrir grunnnám Háskólans á Bifröst, virka þátttöku í lýðræðissamfélagi og áframhaldandi líf og störf.

Námskrá Háskólagáttar miðar við að nemendur hefji nám á haustönn. Innritun fer einnig fram á vorönn, en nemendur sem hefja nám á vorönn geta ekki tekið fullt nám þar sem fyrstu námskeið í stærðfræði og íslensku eru kennd á haustönn. 

 • Aðgangsviðmið

  Nám í háskólagátt er ætlað fullorðnum nemendum. Þeir sem uppfylla eitthvert af eftirfarandi geta sótt um nám í háskólagátt:

  • Hafa lokið námi til starfsréttinda eða öðru námi af hæfniþrepi 2 eða hærra
  • Hafa lokið Menntastoðum og hafa auk þess a.m.k. 2.-3. ára reynslu á vinnumarkaði
  • Hafa lokið a.m.k. 100 einingum í framhaldsskóla (60 einingum í eldra kerfi)

  Leggi umsækjandi fram gilt raunfærnimat tekur skólinn mið af því við meðhöndlun umsóknar.

  Nám í háskólagátt er lánshæft hjá Menntasjóði Námsmanna. sjá nánar á www.menntasjodur.is

 • Skipulag náms

  Skyldunámskeið eru 65 einingar. 5 einingar eru valnámskeið, en nemendur taka eitt af þremur valnámskeiðum.

  Hér má sjá uppbyggingu náms við Háskólagátt 2024-2025. Áfangalýsingar eru í kennsluskrá á heimasíðu Háskólans á Bifröst

  Haustönn

   

   

  Forlota (tvær vikur)

  Einingar

  Hæfniþrep

  Leiðin mín í lífinu 1 (allt misserið)

  1

  2

  Upplýsingatækni

  3

  1

  Lota 1

   

   

  Stærðfræði: Algebra, rúmfræði, föll og hlutföll

  5

  2

  Íslenska: Málnotkun og ritun

  5

  2

  Skapandi og gagnrýnin hugsun

  5

  3

  Lota 2

   

   

  Stærðfræði: Föll, veldi, deildarreikningur, lógaritmar, runur og raðir

  5

  2

  English: Literature, grammar and expression (B2)

  5

  2

  Landið mitt Ísland

  5

  3

   

   

   

   

   

  Vorönn

   

   

  Lota 1

  Einingar

  Hæfniþrep

  Leiðin mín í lífinu 2 (allt misserið)

  1

  2

  Stærðfræði: Föll, markgildi, deilda- og heildareikningur

  5

  3

  English: Vocabulary and composition (B2)

  5

  3

  Íslenska: Bókmenntir fyrri alda

  5

  3

  Samfélagsspegill

  5

  3

  Lota 2

   

   

  Íslenska: Bokmenntir seinni alda

  5

  3

  Tölfræði

  5

  2

  Accounting and Financial Literacy (val*)

  5

  3

  Academic English (val*)

  5

  3

  Stofnun og rekstur fyrirtækja (val*)

  5

  3

   

   

  * Nemandi þarf að ljúka einu af þremur valnámskeiðum

 • Hentugt námsfyrirkomulag

  Nám í háskólagátt er kennt í fjarnámi, en nemendur koma á tvær staðlotur á skólaárinu auk þess sem þeir mæta á nýnemdadaga við upphaf námsins.

  Hver önn skiptist í tvær sex vikna lotur, svo hvert fimm eininga námskeið er kennt á sex vikum auk einnar námsmatsviku. Til viðbótar er kennd upplýsingatækni í tveggja vikna forlotu við upphaf náms á haustönn. Upplýsingar um námslotur og staðlotur má finna í dagskrá skólaársins.

  Í háskólagátt er notast við vendikennslu sem felur í sér að nemendur fá fyrirlestra á rafrænu formi og sækja síðan umræðu- og verkefnatíma með kennurum. Gert er ráð fyrir að nemendur taki virkan þátt í samræðum í verkefna- og umræðutímum. 

 • Skráningargjöld

  Nemendur í háskólagátt greiða kr. 75.000 í skráningargjald fyrir skólaárið 2024-2025. Þeir sem taka færri en 20 einingar á skólaárinu greiða kr. 3.750 fyrir hverja einingu sem þeir skrá sig í - eða kr. 18.750 fyrir hvert 5 eininga námskeið.

  Skólaárið 2023-2024 greiða nemendur kr. 3.750 fyrir hverja einingu sem þeir skrá sig í – eða kr. 18.750 fyrir hvert 5 eininga námskeið.

 • Réttindi að námi loknu

  Nemandi sem lýkur námi við háskólagátt með fullnægjandi árangri uppfyllir aðgangsviðmið í grunnnám allra deilda við Háskólann á Bifröst. Aðrir háskólar setja sín eigin aðgangsviðmið og nemendur sem stefna á nám við aðra háskóla eru hvattir til að kanna vel aðgangsviðmið þess skóla áður en þeir sækja um nám við háskólagátt.