Undirbúningur fyrir nám á háskólastigi

Markmið náms í Háskólagátt er að veita fólki tækifæri til að sækja sér öflugan undirbúning fyrir nám á háskólastigi. Námið er sniðið fyrir að þeim sem ekki uppfylla aðgangsviðmið í háskóla eða vilja styrkja undirbúning sinn áður en þeir hefja háskólanám. Að loknu námi við Háskólagátt geta nemendur hafið grunnám við allar deildir Háskólans á Bifröst. Námið er 70 framhaldsskólaeiningar og er fullt nám í eitt ár. Einnig er hægt að skrá sig í Háskólagátt með vinnu og dreifa þá náminu á lengri tíma.

Í Háskólagátt eru kenndar kjarnagreinar framhaldsskólastigsins: íslenska, stærðfræði og enska auk sérhæfðari námskeiða sem undirbúa nemendur fyrir grunnnám Háskólans á Bifröst, virka þátttöku í lýðræðissamfélagi og áframhaldandi líf og störf.

Nám í Háskólagátt er kennt í fjarnámi, en nemendur koma á tvær staðlotur á Bifröst á skólaárinu auk þess sem þeir mæta á nýnemdadaga við upphaf námsins. Hver önn skiptist í tvær sex vikna lotur, svo hvert fimm eininga námskeið er kennt á sex vikum auk einnar námsmatsviku. Til viðbótar er kennd upplýsingatækni í tveggja vikna forlotu við upphaf náms á haustönn. Upplýsingar um námslotur og staðlotur má finna í dagskrá skólaársins.

Í Háskólagátt er notast við vendikennslu sem felur í sér að nemendur fá fyrirlestra á rafrænu formi og sækja síðan umræðu- og verkefnatíma með kennurum. Gert er ráð fyrir að nemendur taki virkan þátt í samræðum í verkefna- og umræðutímum. 

Aðgangsviðmið 

Nám í Háskólagátt er ætlað fullorðnum nemendum. Þeir sem uppfylla eitthvert af eftirfarandi geta sótt um nám í Háskólagátt:

  • Hafa lokið námi til starfsréttinda eða öðru námi af hæfniþrepi 2 eða hærra
  • Hafa lokið Menntastoðum og hafa auk þess a.m.k. 2.-3. ára reynslu á vinnumarkaði
  • Hafa lokið a.m.k. 100 einingum í framhaldsskóla (60 einingum í eldra kerfi)

Leggi umsækjandi fram gilt raunfærnimat tekur skólinn mið af því við meðhöndlun umsóknar.

Nám í Háskólagátt er lánshæft hjá Menntasjóði Námsmanna. sjá nánar á www.menntasjodur.is

Skráningargjöld 

Verð á einingu í háskólagátt kr. 3.750 og er verðið á 5 eininga áfangi því kr. 18.750. Við samþykkt umsóknar greiðir nemandi hluta skráningargjalda, eða kr. 37.750 í staðfestingargjald, sem jafngildir verði fyrir 10 einingar. Þegar frestur til að skrá sig úr námskeiðum hefur runnið út fær nemandi sendan greiðsluseðil fyrir þeim einingum sem eftir standa. 

Tækifæri til frekara náms að loknu námi í Háskólagátt

Nemandi sem lýkur námi við Háskólagátt með fullnægjandi árangri uppfyllir aðgangsviðmið í grunnnám allra deilda við Háskólann á Bifröst. Aðrir háskólar setja sín eigin aðgangsviðmið og nemendur sem stefna á nám við aðra háskóla eru hvattir til að kanna vel aðgangsviðmið þess skóla áður en þeir sækja um nám við Háskólagátt.