Algengar spurningar

um námið við Háskólann á Bifröst

 • Hver er sérstaða náms við Háskólann á Bifröst?

  Helsta sérstaða Háskólans á Bifröst felst í einstaklingsmiðuðu háskólanámi. Í því felst að allt nám er stafrænt nám í fjarnámi. Hver og einn skipuleggur þess vegna hvar og hvenær fyrirlestrar eru sóttir. Nám við Háskólann á Bifröst hentar af þessum sökum afar vel þeim sem vilja vinna meðfram náminu eða eru erlendis.

  Þá hefur Háskólinn á Bifröst áunnið sér gott orðspor sem góður og persónulegur háskóli, þar sem hver nemendandi getur notið sín á eigin forsendum. 

  Og síðast en ekki síst, eru ýmsar námslínur háskólans eingöngu í boði á Bifröst, s.s. Viðskiptafræði með ólíkum áherslum, Miðlun og almannatengsl, viðskiptalögfræði, HHS og Skapandi greinar á grunnnámsstigi og áfallastjórnun og menningarstjórnun á meistarastigi.

  Nánar um námsframboðið Háskólans á Bifröst

 • Hver er umsóknarfresturinn?

  Tekið var við umsóknum um nám á haustönn 2023 við Háskólann á Bifröst til 5. júní. 
  Umsóknarfresturinn gilti fyrir bæði grunnnám og meistaranám. 

  Láttu samt ekki hugfallast þó að umsóknarfresturinn sé liðinn. Ef markmiðið er að læra heima, þá er um að gera að senda okkur umsókn. Við höfum svo samband við þig varðandi framhaldið. Sæktu um hér.

 • Hver eru inntökuskilyrðin?

  Grunnnám
  Nemendur þurfa að hafa lokið stúdentsprófi eða sambærilegri menntun t.d. úr Háskólagátt Háskólans á Bifröst.

  Meistaranám
  Inntökuskilyrði í meistaranám við skólann er grunngráða háskólanáms (t.d. BS, BA, B.Ed eða BFA) sem að jafnaði hefur verið lokið með fyrstu einkunn (>7,25), eða menntun og reynsla sem telja má sambærilega við grunngráðu í háskóla . 

  Meistaranám í lögfræði (ML) er sérstaklega ætlað nemendum sem lokið hafa grunnháskólagráðu í lögfræði eða viðskiptalögfræði og hafa áhuga á að starfa í réttarkerfinu, t.d. við lögmennsku.

  Nemendur í meistaranámi í viðskiptalögfræði (MBL) sem ekki hafa BA/BS gráðu á sviði lögfræði þurfa að ljúka námskeiði í inngangi að lögfræði samhliða eða áður en meistaranám hefst. 

  Háskólagátt

  Nám í Háskólagátt er ætlað fullorðnum nemendum. Þeir sem uppfylla eitthvert af eftirfarandi geta sótt um nám í háskólagátt:

  • Hafa lokið námi til starfsréttinda eða öðru námi af hæfniþrepi 2 eða hærra
  • Hafa lokið Menntastoðum og hafa auk þess a.m.k. 2.-3. ára reynslu á vinnumarkaði
  • Hafa lokið a.m.k. 100 einingum í framhaldsskóla (60 einingum í eldra kerfi)

  Leggi umsækjandi fram gilt raunfærnimat tekur skólinn mið af því við meðhöndlun umsóknar.

  Nám í Háskólagátt er lánshæft hjá Menntasjóði Námsmanna - sjá nánar á www.menntasjodur.is

 • Hvað þarf að fylgja umsókninni?

  Öllum umsóknum skal fylgja ferilskrá, staðfest afrit af prófskírteini, námsferilsyfirlit þar sem meðaltalseinkunn kemur fram og stutt kynningarbréf.

  Skönnuð prófskírteini skulu vera í frumriti eða staðfest afrit með stimpli frá viðkomandi skóla.

 • Hvar fæ ég upplýsingar um stöðu umsóknarinnar?

  Þú fylgist með stöðu umsóknar þinnar á samskiptagátt Háskólans á Bifröst.

 • Hvað greiði ég í skólagjöld?

  Skólagjöld taka mið að fjölda eininga. Smelltu hér til að fá upplýsingar um verð á einingu ásamt innritunar- og staðfestingargjald ársins.

  Athugaðu jafnframt að innritunar- og staðfestingargjald dregst frá skólagjöldum, en það gjald þarf að vera greitt áður en skólaárið hefst. Allar mikilvægar dagsetningar koma fram í dagskrá skólaársins.

  Skólagjöld eru jafnan lánshæf hjá Menntasjóði námsmanna

 • Hvar greiði ég innritunar- og staðfestingargjaldið?

  Til að greiða innritunar- og staðfestingargjaldið þarftu að fara í samskiptagáttina, þar sem þú sóttir upphaflega um að komast í Háskólann á Bifröst. Þar birtist greiðsluhlekkur sem þú smellir á, þegar umsókn þín hefur verið samþykkt.

 • Hvaða greiðslumöguleikar eru í boði?

  Boðið er uppá eftirfarandi greiðslumöguleika á skólagjöldum:

  Krafa í heimabanka
  Reikningur vegna skólagjalda er sendur út eigi síðar en fyrsta virka dag eftir að frestur til úrsagnar úr námskeiðum er liðinn. Eindagi er 10 dögum frá útgáfudegi reiknings.

  Kortagreiðslur og kortalán
  Hægt er að greiða með einni kortagreiðslu (símgreiðslu) eða kortaláni. Ef þú vilt nýta þér þessa greiðsluleið, vinsamlegast hafðu samband við innheimtufulltrúa  með tölvupósti á innheimta@bifrost.is eða hringdu í síma 433 3033 og biddu um samband við innheimtufulltrúa.

  Netgíró
  Einnig er hægt að greiða með netgírói. Ef þú vilt nýta þér þessa greiðsluleið, vinsamlegast hafðu samband við innheimtufulltrúa með tölvupósti á innheimta@bifrost.is eða hringdu í síma 433 3033 og biddu um samband við innheimtufulltrúa.

 • Hvenær á að greiða innritunar- og staðfestingargjaldið

  Greiða þarf innritunar- og staðfestingargjald fyrir upphaf annar, að öðrum kosti er litið svo á að umsækjandi ætli ekki að þiggja boð um skólavist.

  Fyrir haustönn 2023 þarf gjaldið því að vera greitt fyrir 21. ágúst (14. ágúst í háskólagátt).

  Upplýsingar um skólaárið, þ.m.t. hvenær annir hefjast og hvenær þeim lýkur, má nálgast hér á háskólavefnum.

 • Hvernig er kennslufyrirkomulagið?

  Lang flest námskeið í fjarnámi eru kennd í einni 7 vikna lotu. Aðeins tvö námskeið eru kennd yfir tvær lotur.

  Í hverju námskeiði er jafnframt ein staðlota á Bifröst og er sama staðlotan fyrir öll námskeið, þannig að þetta kemur út sem ein staðlota á hverja 7 vikna lotu. 

  Öll námskeið gera kröfur um tiltekin þekkingar-, leikni- og hæfnimarkmið.

  Í hverri viku birtir kennari stafræna fyrirlestra þar sem m.a. er fjallað um efni vikunnar og verkefni eru kynnt og útskýrð.

  Verkefni eru lögð fyrir jafnt og þétt sem þjálfa nemendur í að öðlast þá leikni og hæfni sem að er stefnt í hverju námskeiði fyrir sig.

  Í staðlotum fer fram verkefnavinna og umræður með kennara. Gert er ráð fyrir talsverðri verkefnavinnu í hverju námskeiði og lögð er áhersla á hópa- og teymisvinnu í verkefnum.

 • Hvenær hefst kennsla?

  Upplýsingar um upphaf kennslu, kennslutímabil og aðrar mikilvægar dagsetningar eru í dagskrá skólaársins á heimasíðu skólans www.bifrost.is 

 • Hvernig sæki ég um mat á fyrra námi?

  Innritaðir nemendur við Háskólann á Bifröst geta sótt um mat á fyrra námi hafi þeir stundað sambærilegt háskólanám. Umsóknir um námsmat eru í þjónustugátt HB

 • Hvernig fæ ég viðtal hjá námsráðgjafa?

  Náms- og starfsráðgjafi er með skrifstofu á annarri hæð í eldri byggingu skólans. Viðtöl og ráðgjöf fara fram alla virka daga kl. 9-15 á Bifröst, Reykjavík, fjarfundi eða símleiðis. Mánudaga er hægt að panta tíma í Reykjavík. 

  Námsráðgjafi er með beint símanúmer 433 3028 og netfangið namsradgjof@bifrost.is

 • Get ég sótt um starfsnám?

  Nemendur geta sótt um starfsnám í stað valnámskeiðs. Starfsnámið er í öllum tilvikum ólaunað en nemendur fá 6 ECTS einingar fyrir fulla vinnu í fjórar vikur (160 klukkustundir). Starfsnámið er valkostur sem nemendur í öllum námslínum í grunn- og meistaranámi geta sótt um.

  Skilyrði þess að komast í starfsnám er að nemandi hafi lokið 110 ECTS í grunnnámi og 30 ECTS í meistaranámi og hafi fyrstu einkunn. Ákvörðun um hvort nemandi fái námsvist byggist á námsárangri, hversu langt nemandi er kominn í námi svo og þörfum og óskum samstarfsaðila skólans.

  Umsjónarmaður starfsnámsins er Jóhanna Marín Óskarsdóttir, starfsnam@bifrost.is

  Nánar um starfsnám hér: https://www.bifrost.is/namid/handbok-nemenda/starfsnam

   

   

 • Get ég farið í skiptinám?

  Nemendum býðst að fara og stunda nám í einum af samstarfsskólum Bifrastar erlendis og er námið metið inn í grunnnám viðkomandi svo ekki glatist mikilvægur tími úr náminu. Skiptinám er góður undirbúningur fyrir nám og störf í alþjóðlegu umhverfi og um leið fá nemendur tækifæri til að kynnast annarri menningu, öðlast mikilvæga reynslu og víkka sjóndeildarhringinn. 

  Háskólinn er aðili að Erasmus-samstarfi evrópskra háskóla og er einnig með marga tvíhliða samninga við sérvalda háskóla utan Evrópu. Bifröst er meðlimur í "University of the Arctic" sem er samstarf nokkurra háskóla í Kanada, Bandaríkjunum, Grænlandi, Íslandi, Noregi, Svíþjóð, Finnlandi og Rússlandi. Bifröst tekur einnig þátt í "north2north" skiptinemasamstarfi á vegum UArtic.

  Nánari upplýsingar um skiptinám erlendis má nálgast hér: https://www.bifrost.is/thjonusta/althjodaskrifstofa

  Nánari upplýsingar eru veittar á netfanginu international@bifrost.is eða í síma 433 3011.