Starfsauglýsing: Þjónustustjóri upplýsingatækni 19. október 2020

Starfsauglýsing: Þjónustustjóri upplýsingatækni

Auglýst er laust starf þjónustustjóra upplýsingatækni við Háskólann á Bifröst. Viðkomandi ber ábyrgð á þróun og rekstri kennslukerfa, á innra neti skólans og samþættingu kerfa sem nýtt eru í kennslu. Starfið felur í sér margþætta þróun upplýsingatækni, þjónustu, samstarf og samskipti við kennara, starfsfólk, stjórnendur og utanaðkomandi rekstraraðila kerfa. Háskólinn á Bifröst er framsækinn háskóli sem hefur verið leiðandi í uppbyggingu hagnýts fjarnáms á háskólastigi hér á landi síðastliðin 20 ár.

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:

 • Samskipti við rekstraraðila kennslukerfa og innri kerfa skólans um notkun og þróun þeirra.
 • Þróun, samþætting og viðhald tæknilegs umhverfis kennslu, innra nets og upplýsingaveita.
 • Dagleg umsýsla og umsjón kennslukerfa og innra nets skólans.
 • Almenn ráðgjöf og stuðningur við kennara vegna tæknilegra mála tengdum kennslukerfum.
 • Umsjón og ábyrgð á viðburðum sem sendir eru út í beinu streymi eða teknir upp.
 • Þátttaka í gerð kennslumyndbanda og leiðbeininga um notkun kerfa fyrir kennara, starfsfólk og nemendur.  
 • Tölfræðileg úrvinnsla upplýsinga úr kerfum og framsetning þeirra fyrir stjórnendur.
 • Önnur tilfallandi störf sem yfirmaður kann að fela starfsmanni.

Hæfniskröfur:

 • Háskólapróf (BS) sem nýtist í starfi.
 • Upplýsingatæknibakgrunnur er mikilvægur.
 • Meistarapróf sem nýtist í starfi er kostur.
 • Kennsluréttindi og/eða kennslureynsla er kostur.
 • Starfsreynsla úr skólastarfi á háskólastigi er kostur.
 • Frumkvæði, drifkraftur og þjónustulipurð.
 • Góð skipulags- og samskiptahæfni.
 • Greiningarfærni og tölufærni.
 • Mjög góð hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku

Umsókn: Með umsókn skulu fylgja náms- og starfsferilsskrá, afrit af útskriftarskírteinum og kynningarbréf þar sem kemur fram m.a. stutt lýsing á hugmyndum umsækjanda um hlutverk og áskoranir þjónustustjóra upplýsingatækni við Háskólann á Bifröst.

Starfsstöð: Bifröst og eftir atvikum og þörfum á starfsstöð í Reykjavík.

Háskólinn á Bifröst vinnur samkvæmt jafnréttisáætlun skólans og hvetur alla óháð kyni til að sækja um.

Nánari upplýsingar:  Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir kennslustjóri (kennslustjori@bifrost.is). Umsóknarfrestur er til og með 31. október 2020.

 

Hvers vegna að velja Bifröst?

 1. Í fararbroddi í fjarnámi
 2. Allt námsefni aðgengilegt á netinu þegar þér hentar
 3. Skólinn kemur til þín og mætir þínum þörfum
 4. Sterk tengsl við atvinnulífið
 5. Persónuleg þjónusta