Uczyć się w domu

Islandzki jako drugi język

Celem programów przygotowujących do podjęcia nauki w szkole wyższej jest zapewnienie możliwości odpowiedniego przygotowania do studiowania na Islandii. Dostępne są dwa programy: University Gateway oraz „Islandzki jako drugi język”. Oba są realizowane w pełni w trybie online. 

University Gateway to dwuletni program przygotowujący do nauki w szkole wyższej na Islandii. Opracowano go z myślą o osobach, które nie spełniają ogólnych wymogów przyjęcia do szkoły wyższej, lecz potrafią się posługiwać islandzkim jako drugim językiem. Program obejmuje podstawowe przedmioty zapewniające gruntowne przygotowanie do studiów. Główne przedmioty to matematyka, język angielski oraz nauki społeczne. Program jest realizowany w niepełnym wymiarze godzin, ponieważ od uczestników oczekuje się również zapisu na zajęcia z języka islandzkiego. Zajęcia na drugim roku są prowadzone w języku islandzkim ze wsparciem językowym. Program stanowi ekwiwalent 70 islandzkich punktów kredytowych na poziomie ponadgimnazjalnym. 

Program „Islandzki jako drugi język” opracowano w taki sposób, by umożliwić pracę lub dodatkową naukę niezależnie od udziału w nim. W ramach programu realizowane są zajęcia na poziomach od A.1.2 do B.2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ). Każde zajęcia trwają sześć tygodni. Osoby zaczynające od poziomu A.1.2 mogą się spodziewać osiągnięcia poziomu B.2 w ciągu dwóch lat. Po ukończeniu programu uczestnicy będą w stanie posługiwać się językiem islandzkim w pracy i na uczelni. Przed rozpoczęciem nauki uczestnicy przystępują do testu, dzięki któremu trafiają do grupy dostosowanej do swoich umiejętności. Przejście na kolejny poziom wymaga pozytywnego zaliczenia testu i jest dokumentowane certyfikatem potwierdzającym zdolności językowe na danym poziomie. 

Termin składania wniosków o przyjęcie do programu University Gateway upływa 14 czerwca, natomiast w przypadku programu „Islandzki jako drugi język” – 14 sierpnia.