Islandzki jako drugi język

 Celem realizowanego przez Uniwersytet w Bifröst programu „Islandzki jako drugi język” jest zapewnienie możliwości nauki języka islandzkiego osobom, dla których nie jest to język ojczysty, tak aby mogły się przygotować do studiów wyższych w tym języku. Ponadto prowadzone kursy pozwalają uczniom zyskać większą pewność siebie w posługiwaniu się językiem islandzkim w pracy i życiu prywatnym.

Zajęcia w ramach programu są realizowane na poziomach od A.1.2 do B.2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ). Przed rozpoczęciem nauki uczniowie przystępują do testu, dzięki któremu trafiają do grupy dostosowanej do swoich umiejętności. Zajęcia są prowadzone online w niepełnym wymiarze godzin, dzięki czemu uczniowie mogą pracować lub podejmować dodatkową naukę, np. w programie University Gateway. Można uczestniczyć w jednym kursie naraz.

Uczniowie, którzy nie spełniają ogólnych wymogów przyjęcia do szkoły wyższej, a zarazem potrzebują przygotowań pod względem posługiwania się islandzkim jako drugim językiem, mogą uczestniczyć równocześnie w programie University Gateway i programie nauki języka islandzkiego. W takim przypadku programy wzajemnie się wspierają. Osoby, które spełniają ogólne wymogi przyjęcia do szkoły wyższej i potrzebują jedynie podniesienia umiejętności językowych, mogą wziąć udział wyłącznie w programie nauki języka islandzkiego.

Uniwersytet w Bifröst stosuje model odwróconej szkoły (ang. flipped learning), co oznacza, że uczniowie oglądają wykłady w Internecie, a następnie biorą udział w zajęciach online, podczas których odbywają się dyskusje i praca nad projektami. Oczekuje się aktywnego udziału w takich zajęciach.

Zasady przyjęcia

W programie mogą wziąć udział osoby z umiejętnościami posługiwania się islandzkim jako drugim językiem na poziomie A.1.2. (zgodnie z ESOKJ).

Uczniowie, którzy po raz pierwszy składają wniosek o udział w programie, biorą udział w teście językowym, który sprawdza poziom znajomości języka zgodnie z ESOKJ. Dzięki temu zostają przydzieleni do kursu odpowiadającego ich umiejętnościom. W niektórych przypadkach kandydaci muszą zaczekać, aż zajęcia na ich poziomie umiejętności staną się dostępne.

Tutaj możesz zapoznać się z planem zajęć w ramach programu „Islandzki jako drugi język”

Tutaj możesz zapoznać się z programem nauczania w ramach inicjatywy „Islandzki jako drugi język” w roku szkolnym 2023/24

Struktura programu i postępy w nauce

Program został opracowany w taki sposób, aby osoby rozpoczynające naukę od poziomu A.1.2 lub A.2.1 były w stanie osiągnąć poziom B.1.2 w ciągu dwóch lat. Przed rozpoczęciem nauki na kolejnym poziomie uczniowie przystępują do testu, zatem nauka może trwać krócej lub dłużej. W ramach każdego poziomu realizowane są dwa sześciotygodniowe kursy, a każdy z nich jest ekwiwalentem 5 punktów kredytowych na poziomie ponadgimnazjalnym. Należy oczekiwać, że każdy kurs wymaga poświęcenia od 15 do 20 godzin tygodniowo. W razie potrzeby oferowane mogą być dodatkowe kursy, np. kurs czytania w języku islandzkim lub kursy intensywne. Poniżej przedstawiono typowe postępy w nauce ucznia rozpoczynającego naukę od poziomu A.1.2:

POZIOM A (pierwszy rok)

POZIOM B (drugi rok)

Haust lota 1

Haust lota 1

Íslenska sem annað mál A.1.2

Íslenska sem annað mál B.1.1 fyrri hluti

Haust lota 2

Haust lota 2

Íslenska sem annað mál A.2.1 fyrri hluti

Íslenska sem annað mál B.1.1 seinni hluti

Vor lota 1

Vor lota 1

Íslenska sem annað mál A.2.1 seinni hluti

Íslenska sem annað mál B.1.2 fyrri hluti

Vor lota 2

Vor lota 2

Íslenska sem annað mál A.2.2 fyrri hluti

Íslenska sem annað mál B.1.2 seinni hluti

Sumarlota 

Sumarlota 

Íslenska sem annað mál A.2.2 seinni hluti

Akademísk íslenska. B.2

 Opłata rejestracyjna

Opłata za każdy punkt kredytowy wynosi 3750 ISK, zatem każdy warty 5 punktów kredytowych kurs kosztuje łącznie 18 750 ISK. Po zatwierdzeniu wniosku uczeń płaci opłatę potwierdzającą w wysokości 37 750 ISK (10 punktów kredytowych). Pozostała część opłaty rejestracyjnej jest rozliczana po terminie dokonywania zmian w zapisach na kursy. 

Możliwości dalszej nauki po ukończeniu programu University Gateway

Uczniowie, którzy zdadzą test potwierdzający znajomość języka islandzkiego na poziomie B.1.2, mogą rozpocząć naukę w ramach programów studenckich Uniwersytetu w Bifröst, jeśli spełniają ogólne wymogi przyjęcia do szkoły wyższej. Osoby, które nie spełniają takich wymogów, mogą wziąć udział w programie University Gateway.