Málstefna

Háskólinn  á  Bifröst  er  íslensk  mennta-  og  rannsóknastofnun  og  hluti  af  hinu  alþjóðlega fræðasamfélagi. Málstefna háskólans tekur mið af þessu tvíþætta hlutverki hans. Málstefnan  hefur  það  að  leiðarljósi  að  standa  vörð  um  íslenska  tungu  en  undirbúa  nemendur jafnframt  til  virkrar  þátttöku  í  alþjóðlegu  umhverfi.  Íslenska  er  opinbert  tungumál  Háskólans  á Bifröst  og  íslenska  er  almennt  tal-  og  ritmál  á  öllum  sviðum  skólans  í  kennslu,  rannsóknum  og stjórnsýslu.

Í kennslu er lögð áhersla á að íslenskir nemendur kunni skil á íslenskum fræðiheitum ekki síst ef námskeið  eru  kennd  á  erlendu  máli,  enda  mikilvægt  að  nemendur  geti  tjáð  sig  um  fræði  sín  á móðurmálinu  og  stutt  þannig  fræðsluhlutverk  háskólans  innan  eigin  samfélags.  Kennarar  eru sérstaklega hvattir til að leiðbeina nemendum um málnotkun eftir því sem við verður komið, auk venjubundinna faglegra leiðbeininga. Háskólinn skal með ákveðnum hætti hvetja starfsmenn til að sinna  málrækt,  t.d.  með  því  að  birta  rannsóknir  á  íslensku  jafnt  sem  erlendum  málum  og  gera fræðiskrif jafnframt aðgengileg almenningi eins og kostur er.

Fram  kemur  í  stefnu  Háskólans  á  Bifröst  að  eitt  af  markmiðum  hans  sé  að  byggja  upp  öflugan alþjóðlegan háskóla. Til þess að svo megi verða þarf skólinn að geta boðið upp á heilar námsleiðir eða  einstök  námskeið  á  erlendum  málum  eftir  því  sem  aðstæður  og  eftirspurn  leyfa.  Gerðar  eru ríkar kröfur um vandað málfar í kennslu á erlendum málum, rétt eins og í íslensku.

Útfærsla og eftirfylgni

  • Málstefna  Háskólans  á  Bifröst  skal  vera  sýnileg  á  heimasíðu  skólans  í  íslenskri  og  enskri útgáfu.
  • Málnotkun  háskólans  skal  vera  til  fyrirmyndar.  Allt  efni  sem  frá  háskólanum  kemur,  s.s.  á heimasíðu og á samskiptamiðlum, skal vera á vandaðri íslensku.
  • Erlendir starfsmenn skulu upplýstir um möguleika til náms í íslensku og hvar þeir geta aflað sér upplýsinga um íslenska menningu.
  • Háskólinn  á  Bifröst  getur  boðið  upp  á  heilar  námsleiðir  eða  einstök  námskeið  á  erlendum málum, eftir því sem eftirspurn og aðstæður leyfa.
  • Háskólinn Bifröst leitast við að bjóða starfsmönnum og nemendum margvíslega aðstoð í ritun og framsögn í því skyni að stuðla að betri málnotkun. Kennarar fá m.a. leiðsögn í framsögn og málnotkun á árlegum endurmenntunardögum. Nemendur fá slíka leiðsögn m.a. í námskeiðum í aðferðafræði og framsækni og tjáningu.
  • Háskólinn gerir þá kröfu til starfsmanna að þeir kynni fræði sín fyrir almenningi á lýtalausri íslensku bæði í skrifum og töluðu máli.
  • Lögð er rík áhersla á að málfar í lokaverkefnum nemenda sé vandað og hnökralaust. Í viðmiðum um mat á lokaritgerðum kemur m.a. fram að litið sé til frágangs, uppsetningar, málfars, stíls og réttritunar við mat á ritgerðum.
  • Háskólinn á Bifröst vill stuðla að og taka þátt í samvinnu allra háskóla á Íslandi um íðorðastarf í því skyni að auðvelda umræður um sérhæfð viðfangsefni á íslensku.

Umsjón og ábyrgð

Rektor ber ábyrgð á málstefnu Háskólans á Bifröst en henni skal fylgt eftir af deildum og sviðum skólans eins og við getur átt.

Yfirfarið á fundi í Háskólaráði 15. maí 2019

Gildir frá 1. ágúst 2019

Staðfest af rektor 4. júní 20