Starf deildarforseta lagadeildar við Háskólann á Bifröst 27. nóvember 2020

Starf deildarforseta lagadeildar við Háskólann á Bifröst

Deildarforseti hefur umsjón með námi og leiðir akademíska stefnumótun deildarinnar. Hann stýrir og ber ábyrgð á faglegum málefnum deildar, þ.m.t. starfsmannamálum og gæðamálum, og ber fjárhagslega ábyrgð innan ramma fjárhagsáætlunar. Leitað er að einstaklingi með faglegan styrk, skipulags- og stjórnunarhæfileika, reynslu á sviði skólamála og metnað og áhuga á að taka virkan þátt í frekari uppbyggingu og þróun fjarnáms í viðskiptalögfræði. Háskólinn á Bifröst er framsækinn háskóli sem hefur verið leiðandi í uppbyggingu hagnýts fjarnáms á háskólastigi hér á landi síðastliðin 20 ár.  

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:

 • Leiðir innra starf lagadeildar og frumkvæði í þróun deildar.

 • Skipuleggur og ber ábyrgð á mönnun deildar.

 • Ábyrgð á starfs- og verkáætlunum starfsmanna.

 • Utanumhald gæðastarfs deildar.

 • Samstarf við kennslusvið, fjármálasvið og önnur stoðsvið skólans.

 • Eftirlit með rannsóknarvirkni í deildinni.

 • Samskipti við laganema um akademísk málefni.

 • Inntaka nemenda í lögfræði með aðstoð kennslusviðs.

 • Þátttaka í nefndarstarfi utan og innan skólans eftir atvikum.

 • Deildarforseti situr í framkvæmdastjórn skólans.

 • Kennsla og rannsóknir samkvæmt samkomulagi við rektor.

Hæfniskröfur:

 • Meistaragráða í lögfræði.

 • Doktorspróf í lögfræði / meistaragráða í viðskiptafræði er kostur.

 • Þekking og reynsla úr háskólaumhverfi er mikilvæg.

 • Þekking og reynsla úr viðskiptalífinu er kostur.

 • Reynsla af stjórnun og/eða kennslu á háskólastigi er kostur.

 • Leiðtoga- og stjórnunarfærni.

 • Skipulagshæfileikar.

 • Samskipta- og samráðsfærni.

 • Mjög góð færni í íslensku og ensku, í ræðu og riti.

Umsókn: Með umsókn skulu fylgja náms- og starfsferilsskrá, afrit af prófskírteinum og kynningarbréf þar sem kemur fram m.a. lýsing á hugmyndum umsækjanda um uppbyggingu og þróun náms í viðskiptalögfræði við Háskólann á Bifröst. Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Starfsstöð: Háskólinn á Bifröst og skrifstofur skólans í Reykjavík.

Nánari upplýsingar:  Margrét Jónsdóttir Njarðvík, rektor (rektor@bifrost.is) eða Arney Einarsdóttir, dósent og mannauðsstjóri, mannaudsstjori@bifrost.is.

Allar umsóknir skulu fara í gegnum Alfred.is 

Umsóknarfrestur er til og með 15. desember 2020.

Háskólinn á Bifröst vinnur samkvæmt jafnréttisáætlun skólans og hvetur alla óháð kyni til að sækja um.

 

Hvers vegna að velja Bifröst?

 1. Í fararbroddi í fjarnámi
 2. Allt námsefni aðgengilegt á netinu þegar þér hentar
 3. Skólinn kemur til þín og mætir þínum þörfum
 4. Sterk tengsl við atvinnulífið
 5. Persónuleg þjónusta