Rannsóknarsetur kannar áhrif COVID-19 á starfsumhverfi menningarstjórnenda 6. nóvember 2020

Rannsóknarsetur kannar áhrif COVID-19 á starfsumhverfi menningarstjórnenda

Rannsóknasetur?í menningarstjórnun við Háskólann á Bifröst gerði um mánaðamótin september október könnun?meðal íslenskra menningarstjórnenda?á?starfi þeirra,?og?á?áhrifum?COVID-faraldursins?á starfsumhverfi þeirra.

Tilgangur könnunarinnar var?tvíþættur: Annars vegar að?kanna?aðstæður og bakgrunn íslenskra menningarstjórnenda, svo sem menntun og starfsaldur, en?hins?vegar?að athuga áhrif?yfirstandandi heimsfaraldurs á starfsemi?fyrirtækja og stofnana í menningargeiranum.?

Helstu niðurstöður þess hluta könnunarinnar sem snýr að yfirstandandi COVID-19 faraldri eru eftirfarandi: ? 

  • Faraldurinn hefur haft mikil áhrif á menningarstofnanir og starfsemi þeirra.   
  • 75% svarenda segjast hafa þurft að fella niður viðburði. 
  • Mikil aukning hefur orðið í nýtingu samfélagsmiðla við miðlun efnis.   
  • Samdráttur í starfsemi hefur valdið niðurskurði í ráðningu verktaka fremur en uppsögnum fastráðins starfsfólks. 
  • Ríflega þriðjungur svarenda segir starfsemi sína hafa fengið opinberan stuðning vegna faraldursins.
  • Aðeins um þriðjungur segir að aukin aðsókn Íslendinga hafi bætt upp fyrir fækkun ferðamanna vegna COVID-19.   

Nánari upplýsingar um niðurstöður könnunarinnar er að finna hér.