Gisting á staðlotum

Staðlotur eru kærkomin tilbreyting fyrir nemendur og frábært tækifæri til samstarfs og skemmtunar. 

Auk gistingar á nemendagörðum háskólans, býðst nemendum gisting á Hótel Bifröst, Hótel Hraunsnefni og Hótel Varmalandi. Þá má sækja gistingu til Borgarness auk þess sem nokkur fjöldi sumarbústaða er í útleigu allan ársins hring í nágrenni Borgarness og Bifrastar.

Allar nánari upplýsingar fyrir staðlotur grunn- og meistaranema eru á Uglu Háskólans á Bifröst

Meistaranemum býðst að gista sér að kostnaðarlausu á nemendagörðum eða á hótelum í grennd háskólans, svo framarlega sem þeir gisti 2 saman í herbergi.  Nánari upplýsingar um gistingu meistaranema á staðlotum má nálgast á Uglu.