Gisting á staðlotum

Staðlotur eru kærkomin tilbreyting fyrir nemendur og frábært tækifæri til samstarfs og skemmtunar. 

Auk gistingar á nemendagörðum háskólans, býðst nemendum gisting á Hótel Bifröst, Hótel Hraunsnefni og Hótel Varmalandi. Þá má sækja gistingu til Borgarness auk þess sem nokkur fjöldi sumarbústaða er í útleigu allan ársins hring í nágrenni Borgarness og Bifrastar.

Allar nánari upplýsingar fyrir staðlotur grunn- og meistaranema eru á Uglu Háskólans á Bifröst


Hvers vegna að velja Bifröst?

  1. Í fararbroddi í fjarnámi
  2. Allt námsefni aðgengilegt á netinu þegar þér hentar
  3. Skólinn kemur til þín og mætir þínum þörfum
  4. Sterk tengsl við atvinnulífið
  5. Persónuleg þjónusta