MS-MLM í verkefnastjórnun

Í atvinnulífi og samfélagi eru sífellt gerðar meiri kröfur um fagmennsku við að stýra og leiða fjölbreytt verkefni. Verkefnastjórnun vegur þannig æ meira í faglegri forystu. Enn fremur hafa margir nemendur í forystu og stjórnun sem og aðrir nemendur sýnt aukinn áhuga á verkefnastjórnun.

Námið byggir í grunninn á námskeiðum úr forystu og stjórnun en auk þeirra felst sérstaða námsins í námskeiðum sem eru sniðin að starfi verkefnastjórans. Námið hentar vel stjórnendum sem stýra fjölbreyttum og krefjandi verkefnum í atvinnulífinu og er hið eina sinnar tegundar hérlendis.

Sértæk námskeið á sviði verkefnastjórnunar

Lota 1 - Haust: Ákvörðunartaka og líkanagerð

Lota 2 - Haust: Straumlínustjórnun og skipulag

Löng lota - Vorönn: Verkefnastjórnun. • Lærðu heima

  Háskólinn á Bifröst er í fararbroddi í fjarnámi, sem gerir þér kleift að vera í námi á þínum forsendum. Áhersla er lögð á einstaklingsbundna nálgun og námsumhverfi er stafrænt og sveigjanlegt. Stafrænt fjarnám er þannig frábær valkostur fyrir fólk sem hentar að vera í sveigjanlegu háskólanámi, vegna vinnu með námi eða af einhverjum allt öðrum ástæðum. Nánar um námið við Háskólann á Bifröst

 • Uppbygging námsins

  Meistaranám í forystu og stjórnun við Háskólann á Bifröst er 90 ECTS eininga nám sem hægt er að ljúka með MS gráðu eða MLM gráðu. Á meðal kjarnanámskeiða eru stefnumótun og framtíðarsýn, samskipti og miðlun og sjálfbær stjórnun.

  MS gráða er 90 eininga meistaranám þar sem nemendur ljúka 10 námskeiðum (60 ECTS einingar) og MS ritgerð (30 ECTS einingar).

  MLM gráða er 90 eininga viðbótarnám á meistarastigi án lokaritgerðar. Nemendur ljúka 15 námskeiðum (90 ECTS einingar).

  Forysta og stjórnun með áherslu á mannauðsstjórnun

  Námskeið línunnar taka á ýmsum kjarnaþáttum og hornsteinum mannauðsstjórnunar s.s. eins og þjálfun og þróun mannauðs, áætlanagerð, starfsmannavali og ráðningum, vinnusálfræði og þ.m.t. hvatningu og samskiptum á vinnustöðum ásamt ýmsu er varðar almenna velferð, vellíðan og hæfni starfsfólks í starfi. Auk þess eru námslínunni nokkur kjarnanámskeið þar sem áhersla er lögð á leiðtogafræði, sjálfbæra stjórnun og stefnumótun.

  Forysta og stjórnun með áherslu á verkefnastjórnun

  Námið byggir í grunninn á námskeiðum úr forystu og stjórnun, en auk þeirra felst sérstaða námsins í námskeiðum sem eru sniðin að starfi verkefnastjórans. Sértæk námskeið á sviði verkefnastjórnunar eru á haustönn annars vegar í ákvarðanatöku og líkanagerð og hins vegar straumlínustjórnun og skipulagi. Á vörönn er tekið í langri lotu námskeið í verkefnastjórnun.

 • Inntökuskilyrði meistaranáms

  Inntökuskilyrði í meistaranám í viðskiptafræði er grunnnámsgráða á háskólastigi eða menntun sem telja má sambærilega við grunngráðu í háskóla, sem að jafnaði hefur verið lokið með 7,25 í einkunn eða jafngildi þess. Leitað er að fjölbreyttum hópi  umsækjenda með mismunandi menntun og starfsreynslu. Sú dýrmæta reynsla sem nemendur öðlast af því að læra og vinna með fjölbreyttum hópi nemenda með mismunandi bakgrunn er ómetanleg. Nemendahópurinn á það sameiginlegt að vilja öðlast framúrskarandi þekkingu, þjálfun og undirbúning fyrir stjórnunarstörf nútímans.

 • Skipulag námsins

  Hvert námskeið í stafrænu námi er allajafna kennt í 7 vikna lotum (tvö námskeið eru kennd yfir tvær lotur) og í hverju námskeiði er ein staðlota á Bifröst. Í öllum námskeiðum liggja fyrir ákveðin þekkingar-, leikni- og hæfnimarkmið. Lögð eru fyrir verkefni jafnt og þétt sem þjálfa nemendur í að öðlast þá leikni og hæfni sem að er stefnt í hverju námskeiði fyrir sig. Á staðlotum fer síðan fram verkefnavinna og umræður með kennara. Gert er ráð fyrir talsverðri verkefnavinnu í hverju námskeiði og lögð er áhersla á hópa- og teymisvinnu í verkefnum. Skipulag fjarnámsins er þannig að fyrirlestrar og kennsluefni í hverju námskeiði er aðgengilegt nemendum á fjarnámsvef háskólans og nemendur geta þannig skipulagt tíma sinn eins og þeim hentar best

 • Umsóknarfrestur

  Opið er fyrir umsóknir um nám við Háskólann á Bifröst vegna haustannar 2024 til og með 5. júní nk. 

  Sækja um