Viðskiptagreind

BS nám í viðskiptafræði með áherslu á viðskiptagreind er sérhæft viðskiptanám sem er sniðið að þörfum þeirra sem vilja auka við þekkingu sína, leikni og hæfni á því sviði.

Nám í viðskiptafræði með áherslu á viðskiptagreind er ein af sjö mögulegum leiðum til sérhæfingar í námi, en nemandi getur valið um allt að tvær áherslur í BS námi sínu.

Á síðustu árum hefur bylting átt sér stað í þróun gervigreindar sem flestar atvinnugreinar byggja á í dag. Gervigreind og sjálfvirkni er víða að finna í heimi viðskipta. Stjórnendur þurfa í æ ríkari mæli að hafa þekkingu á notkunargildi og þeim möguleikum sem þessi hugbúnaður hefur upp á að bjóða.

Við Háskólann á Bifröst gefst nemendum kostur á grunnnámi í viðskiptafræði með áherslu á viðskiptagreind. Þannig er stuðlað að því að leiðtogar framtíðarinnar hafi skilning á þessum hugbúnaði og geti notfært sér þessa nýju tækni. Ekki er krafist sérstakra forkrafna í stærðfræði eða tölvuþekkingu. Áhersla er lögð á virkni hinna ýmsu tegunda hugbúnaðar og notagildi í síbreytilegum heimi viðskipta.

Sérhæfingin kemur fram í eftirfarandi skyldunámskeiðum:

  • Ákvörðunarfræði 
  • Upplysingatækni og forritun
  • Vistkerfi gervigreindar
  • Sjálfvirknivæðing

Framvinda og námslok

Grunnnám er 180 ECTS einingar og á Bifröst gefst nemendum kostur á að ljúka námi á tveimur og hálfu ári þar sem boðið er upp á nám á sumarönn. Nemendur hafa kost á því að sækja um að dvelja 1-2 annir í skiptinámi við erlendan samstarfsskóla. Nemendum gefst einnig kostur á að taka starfsnám með náminu.

Inntökuskilyrði

Til að geta innritast í námið þurfa nemendur að hafa lokið stúdentsprófi eða sambærilegri menntun t.d. úr Háskólagátt Háskólans á Bifröst.

Námskrá

Námskrá inniheldur upplýsingar um skipulag náms, kennsluaðferðir og námskeiðslýsingar ásamt lýsingu á þeirri þekkingu, leikni og hæfni sem nemendur eiga að búa yfir að námi loknu. Hanna Kristín Skaftadóttir, lektor við viðskiptadeild, er fagstjóri BS náms með áherslu á viðskiptagreind og veitir frekari upplýsingar.

Hér má finna skipulag námsins í kennsluskrá


Umsóknarfrestur er til 10.  desember nk.

SÆKJA UM