Uniwersytet Otwarty w jezyku angielskim

– Program utworzony na potrzeby rynku pracy „Nauka jest szansą” (Nám er tækifæri)

Do wyboru masz studia stacjonarne, jak i na odległość.

W semestrze wiosennym 2021 Uniwersytet w Bifröst w ramach Uniwersytetu Otwartego oferuje zajęcia również w języku angielskim. Program nauczania odzwierciedla program kształcenia w języku islandzkim, z tym, że zajęcia będą prowadzone po angielsku. W miejsce tradycyjnej nauki języka islandzkiego słuchacze będą mieć zajęcia z języka islandzkiego jako drugiego, a zamiast zajęć z języka duńskiego, słuchacze będą mieć do wyboru zajęcia z języka angielskiego lub języka islandzkiego jako drugiego.

Słuchacze mogą zakończyć naukę po sześciu miesiącach, czyli po dwóch semestrach. Nauka rozpocznie się z początkiem stycznia, a zakończy z początkiem sierpnia. Plan studiów jest przygotowany pod program „Nauka jest szansą” (Nám er tækifæri), którego celem jest systemowa pomoc dla osób poszukujących pracy, zachęcenie ich do zdobycia wykształcenia, a tym samym umocnienie swojej pozycji na rynku pracy.  Patrz rozporządzenie „Nauka jest szansą” (Nám er tækifæri) na stronie rządowej:

Zajęcia na Uniwersytecie Otwartym przygotowują słuchaczy do studiów na wyższych uczelniach w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych oraz dają podstawy wykształcenia na poziomie szkoły ponadpodstawowej, wzmacniając tym ich konkurencyjność na rynku pracy. Program nauki na Uniwersytecie Otwartym kładzie główny nacisk na umiejętności w zakresie podstawowych przedmiotów szkoły ponadpodstawowej: języka islandzkiego, angielskiego i matematyki.

Pobyt w Bifröst

Warunki do zamieszkania w Bifröst są dobre, również dla rodziców z dziećmi. Zakwaterowanie nie jest drogie. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie:

https://www.bifrost.is/english/campus/housing

Do wyboru masz studia stacjonarne, jak i na odległość.

Program nauczania

Poniżej znajduje się program zajęć. Semestr wiosenny rozpoczyna się 11 stycznia 2021, a całe zajęcia kończą się 4 sierpnia.

Przebieg zajęć na Uniwersytecie Otwartym. Numer bloku, w którym odbywa się dany kurs zaznaczono w nawiasie.

 Semestr wiosenny   L-ba punktów   Semestr letni  L-ba punktów  
Przegląd i ustalenie celów (Blok wprowadzający) 1 1 Przegląd i ustalenie celów (3) 1
Informatyka (Blok wprowadzający) 3 Rachunkowość (4) 5
Myślenie kreatywne i krytyczne (1) 4 Język islandzki jako drugi III (3) 5
Język islandzki jako drugi I (1) 5 Matematyka III (3) 5
Język islandzki jako drugi II (2) 5 Matematyka IV (4) 5
Matematyka I (1) 4 Język angielski II (3) 5
Matematyka II (2) 5 Prawo i nauki społeczne (4) 4
Język angielski I (2) 5 Język angielski uniwersytecki (4) do wyboru 4
    Język islandzki jako drugi IV (4) do wyboru 4
       
L-ba punktów ogółem 32   34