Islandzki jako drugi język

Celem realizowanego przez Uniwersytet w Bifröst programu „Islandzki jako drugi język” jest zapewnienie możliwości nauki języka islandzkiego osobom, dla których nie jest to język ojczysty, tak aby mogły się przygotować do studiów wyższych w tym języku. Ponadto prowadzone kursy pozwalają uczniom zyskać większą pewność siebie w posługiwaniu się językiem islandzkim w pracy i życiu prywatnym.

Zajęcia w ramach programu są realizowane na poziomach od A.1.2 do B.2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ). Przed rozpoczęciem nauki uczniowie przystępują do testu, dzięki któremu trafiają do grupy dostosowanej do swoich umiejętności. Zajęcia są prowadzone online w niepełnym wymiarze godzin, dzięki czemu uczniowie mogą pracować lub podejmować dodatkową naukę, np. w programie University Gateway. Można uczestniczyć w jednym kursie naraz.

Uczniowie, którzy nie spełniają ogólnych wymogów przyjęcia do szkoły wyższej, a zarazem potrzebują przygotowań pod względem posługiwania się islandzkim jako drugim językiem, mogą uczestniczyć równocześnie w programie University Gateway i programie nauki języka islandzkiego. W takim przypadku programy wzajemnie się wspierają. Osoby, które spełniają ogólne wymogi przyjęcia do szkoły wyższej i potrzebują jedynie podniesienia umiejętności językowych, mogą wziąć udział wyłącznie w programie nauki języka islandzkiego.

Uniwersytet w Bifröst stosuje model odwróconej szkoły (ang. flipped learning), co oznacza, że uczniowie oglądają wykłady w Internecie, a następnie biorą udział w zajęciach online, podczas których odbywają się dyskusje i praca nad projektami. Oczekuje się aktywnego udziału w takich zajęciach.

Tutaj możesz zapoznać się z programem nauczania w ramach inicjatywy „Islandzki jako drugi język” w roku szkolnym 2023/24

Termin składania wniosków do programu University Gateway upływa 14 czerwca.

Ostateczny termin dla islandzkiego jako drugiego języka upływa 14 sierpnia. 

 • Zasady przyjęcia

  W programie mogą wziąć udział osoby z umiejętnościami posługiwania się islandzkim jako drugim językiem na poziomie A.1.2. (zgodnie z ESOKJ).

  Uczniowie, którzy po raz pierwszy składają wniosek o udział w programie, biorą udział w teście językowym, który sprawdza poziom znajomości języka zgodnie z ESOKJ. Dzięki temu zostają przydzieleni do kursu odpowiadającego ich umiejętnościom. W niektórych przypadkach kandydaci muszą zaczekać, aż zajęcia na ich poziomie umiejętności staną się dostępne.

 • struktura programu i postępy w nauce

  Program został opracowany w taki sposób, aby osoby rozpoczynające naukę od poziomu A.1.2 lub A.2.1 były w stanie osiągnąć poziom B.1.2 w ciągu dwóch lat. Przed rozpoczęciem nauki na kolejnym poziomie uczniowie przystępują do testu, zatem nauka może trwać krócej lub dłużej. W ramach każdego poziomu realizowane są dwa sześciotygodniowe kursy, a każdy z nich jest ekwiwalentem 5 punktów kredytowych na poziomie ponadgimnazjalnym. Należy oczekiwać, że każdy kurs wymaga poświęcenia od 15 do 20 godzin tygodniowo. W razie potrzeby oferowane mogą być dodatkowe kursy, np. kurs czytania w języku islandzkim lub kursy intensywne. Poniżej przedstawiono typowe postępy w nauce ucznia rozpoczynającego naukę od poziomu A.1.2:

  POZIOM A (pierwszy rok)

  POZIOM B (drugi rok)

  Haust lota 1

  Haust lota 1

  Íslenska sem annað mál A.1.2

  Íslenska sem annað mál B.1.1 fyrri hluti

  Haust lota 2

  Haust lota 2

  Íslenska sem annað mál A.2.1 fyrri hluti

  Íslenska sem annað mál B.1.1 seinni hluti

  Vor lota 1

  Vor lota 1

  Íslenska sem annað mál A.2.1 seinni hluti

  Íslenska sem annað mál B.1.2 fyrri hluti

  Vor lota 2

  Vor lota 2

  Íslenska sem annað mál A.2.2 fyrri hluti

  Íslenska sem annað mál B.1.2 seinni hluti

  Sumarlota 

  Sumarlota 

  Íslenska sem annað mál A.2.2 seinni hluti

  Akademísk íslenska. B.2

 • Opłata rejestracyjna

  Opłata za każdy punkt kredytowy wynosi 3750 ISK, zatem każdy warty 5 punktów kredytowych kurs kosztuje łącznie 18 750 ISK. Po zatwierdzeniu wniosku uczeń płaci opłatę potwierdzającą w wysokości 37 750 ISK (10 punktów kredytowych). Pozostała część opłaty rejestracyjnej jest rozliczana po terminie dokonywania zmian w zapisach na kursy. 

 • Możliwości dalszej nauki

  Uczniowie, którzy zdadzą test potwierdzający znajomość języka islandzkiego na poziomie B.1.2, mogą rozpocząć naukę w ramach programów studenckich Uniwersytetu w Bifröst, jeśli spełniają ogólne wymogi przyjęcia do szkoły wyższej. Osoby, które nie spełniają takich wymogów, mogą wziąć udział w programie University Gateway.