Háskólagátt með vinnu, með áherslu á félagsvísindi

Háskólagátt með vinnu með áherslu á félagsvísindi er ný námsleið innan frumgeinanáms Háskólans á Bifröst.

Námið er tveggja ára aðfaranám sem er skiplagt með það í huga að nemendur geti stundað nám samhliða vinnu. Markmið námsins er að undirbúa nemendur sem ekki hafa stúdentspróf fyrir nám í BA í miðlun og almannatengslum og BA í opinberri stjórnsýslu.

Aðgangsviðmið

Umsækjendur þurfa að hafa lokið 120 f-einingum - Sjá nánar um aðgangsviðmið í Háskólagátt.

Fyrirkomulag náms 

Námið er fjarnám og fer fram  í gegnum fjarnámsvef skólans. Gera má ráð fyrir að nemendur þurfi að verja u.þ.b. 10-15 klst. á viku í námið við að hlusta á fyrirlestra og leysa verkefni. Einnig munu nemendur verja einni staðnámslotu í hverri námslotu við verkefnavinnu á Bifröst. Staðnámslotur standa að öllu jöfnu frá kl. 10 á föstudögum til kl. 16 á sunnudögum.

Í grunnatriðum taka kennsluhættir mið af þeim aðferðum sem tíðkast í framhaldsskólum landsins ásamt þeirri þróun og nýsköpun sem þar fer fram. En þar sem námið er innan Háskólagáttar sem starfar sem hluti af háskólastofnun mótast starfsemi hennar ekki síður af áherslum og markmiðum Háskólans á Bifröst. Þannig er lögð áhersla á sjálfstæða, skapandi og gagnrýna hugsun, glímu við raunhæf verkefni og vinnu að lausn vandamála. Námið og reynslan sem því tengist stuðlar að agaðri hugsun og vinnulagi.

Í öllu námi við Háskólann á Bifröst er áhersla lögð á hópavinnu og raunhæf verkefni sem tengjast samfélagi, viðskiptalífi, réttarkerfi og stofnunum og þetta á einnig við um námið í Símenntun. Námsmat er byggt á stöðugri verkefnavinnu sem þjálfar nemendur í sjálfstæðum vinnubrögðum. Hópastarf er mikilvægur þáttur námsins, svo og teymisvinna, en með þessu reynir skólinn að taka mið af þeim vinnuaðferðum sem tíðkast á vinnumarkaðnum almennt.

Hér má finna skipulag námsins í kennsluskrá skólans.