Háskólagátt með áherslu á félagsvísindi

Nám í Háskólagátt með áherslu á félagsvísindi er tilvalin leið fyrir þá sem stefna á nám í BA í miðlun og almannatengslum eða BA í opinberri stjórnsýslu.

Námið

Námið er 66 f-einingar, þar af  eru 10 f-einingar innan félagsvísindanna. Nemendur sem ljúka námi með áherslu á félagsvísindi uppfylla inntökuskilyrði í BA í miðlun og almannatengslum og BA í opinberri stjórnsýslu við Háskólann á Bifröst.
Nemendur úrskrifast með þekkingu, leikni og færni af þriðja hæfniþrepi íslenska hæfnirammans, ISQF.

Sérhæfing námsins felst í minni áherslu á stærðfræði og aukinni áherslu á félagsvísindin.

  • Þjóðríkið, lýðræðið og efnahagslífið

Aðgangsviðmið

Umsækjendur þurfa að hafa lokið 120 f-einingum eða 70-75 gömlum einingum. Sjá nánar um aðgangaviðmið Háskólagáttar.

Fyrirkomulag náms

Námið er stað- og fjarnám og fer fram  í gegnum fjarnámsvef skólans. Gera má ráð fyrir að nemendur þurfi að verja u.þ.b. 18-24 klst. á viku í námið við að hlusta á fyrirlestra og leysa verkefni. Einnig munu nemendur í fjarnámi verja einni staðnámslotu í hverri námslotu við verkefnavinnu á Bifröst. Staðnámslotur standa að öllu jöfnu frá kl. 10 á föstudögum til kl. 16 á sunnudögum.

Í grunnatriðum taka kennsluhættir mið af þeim aðferðum sem tíðkast í framhaldsskólum landsins ásamt þeirri þróun og nýsköpun sem þar fer fram. En þar sem námið er innan Háskólagáttar sem starfar sem hluti af háskólastofnun mótast starfsemi hennar ekki síður af áherslum háskólans.

Þannig er lögð áhersla á sjálfstæða, skapandi og gagnrýna hugsun, glímu við raunhæf verkefni og vinnu að lausn vandamála. Námið og reynslan sem því tengist stuðlar að agaðri hugsun og vinnulagi.

Í öllu námi við Háskólann á Bifröst er áhersla lögð á hópavinnu og raunhæf verkefni sem tengjast samfélagi, viðskiptalífi, réttarkerfi og stofnunum og þetta á einnig við um námið í Símenntun. Námsmat er byggt á stöðugri verkefnavinnu sem þjálfar nemendur í sjálfstæðum vinnubrögðum. Hópastarf er mikilvægur þáttur námsins, svo og teymisvinna, en með þessu reynir skólinn að taka mið af þeim vinnuaðferðum sem tíðkast á vinnumarkaðnum almennt. 

Hér má finna skipulag námsins í kennsluskrá skólans.