Lokaritgerðir

Námsmenn í grunn- og meistaranámi sem útskrifast með BS/BA eða MS/MA/ML skrifa lokaverkefni á fræðasviði sínu. Lokaverkefni sýnir færni nemenda til þess að velja, undirbúa og fullvinna verkefni með sjálfstæðum hætti sem fullnægir kröfum sem gerðar eru til verka á viðkomandi stigi háskólanáms.

Nemendur sækja um skráningu í lokaverkefni innan auglýsts tímaramma. Skráning í lokaverkefni er auglýst að hausti fyrir þá sem hyggja á skrif á vorönn og á vorin fyrir þá sem hyggja á skrif á haustönn.

Leiðbeiningar

Leiðbeiningar fyrir BS og BA ritgerðir

Leiðbeiningar fyrir meistararitgerðir

Reglur

Reglur um ritun lokaritgerða í grunnnámi

Reglur um ritun lokaritgerða í meistaranámi

Kápa

Stöðluð kápa fyrir ritgerðir, öll svið (.dotx stensill 1.115 KB)

Trúnaðarsamningar 

Samningur um trúnað vegna BS/BA/MS/MA/ML ritgerða (pdf 15KB)

Yfirlýsingar og eyðublöð

Yfirlýsing um meðferð lokaverkefna (pdf 12 KB)

Eyðublað vegna ritgerðarskila (word skjal)


Heimildaleit og heimildaskráning

Bókasafnið leiðbeinir nemendum við leit að heimildum og skráningu á þeim. Ýmsar upplýsingar er að finna á heimasíðu bókasafnsins.

Umsjón með ritgerðum

Soffía Dagmar Þorleifsdóttir

Verkefnastjóri háskólagáttar - haskolagatt@bifrost.is

Verkefnastjóri grunnnáms félagsvísindadeildar - felagsvisindadeild@bifrost.is

Verkefnastjóri grunnnáms lagadeildar - lagadeild@bifrost.is

Helena Dögg Haraldsdóttir

Verkefnastjóri grunnnáms viðskiptadeildar - vidskiptadeild@bifrost.is

Guðrún Olga Árnadóttir

Verkefnastjóri meistaranáms - meistaranam@bifrost.is

Hvers vegna að velja Bifröst?

  1. Í fararbroddi í fjarnámi
  2. Allt námsefni aðgengilegt á netinu þegar þér hentar
  3. Skólinn kemur til þín og mætir þínum þörfum
  4. Sterk tengsl við atvinnulífið
  5. Persónuleg þjónusta