BA í heimspeki, hagfræði og stjórnmálafræði

Heimspeki, hagfræði og stjórnmálafræði, HHS, er  180 ECTS BA-nám, sem hefur að markmiði að búa nemendur undir framhaldsnám og þátttöku á atvinnumarkaði jafnt innlanlands sem á alþjóðlegum vettvangi. Í því fléttast saman þrjár grunngreinar hug- og félagsvísinda sem jafnan eru kenndar hver í sínu lagi. Með því að nýta aðferðir og innsýn þessara þriggja greina saman, verður til óvenjulegt og innihaldsríkt grunnnám sem gerir nemendum mögulegt að skilja hvernig ólík sjónarhorn fræðanna geta unnið saman.

Háskólinn á Bifröst er eini háskólinn á Íslandi sem býður upp á nám í HHS. Námsbrautin er sniðin að breskri fyrirmynd og nýtur hún virðingar og vinsælda þar í landi. 

Sérstaða HHS felst í því að veita fjölþætta og gagnrýna þekkingu á gangverki nútímasamfélags, samhliða því að búa einstaklinga undir krefjandi störf á vinnumarkaði og virka þátttöku í þjóðfélagsumræðu. HHS er þannig góður undirbúningur fyrir margs konar störf, s.s. á vettvangi stjórnsýslu (í ráðuneytum, stofnunum og hjá sveitarfélögum), fjölmiðla, kennslu og mannúðarsamtaka eða við alþjóðastofnanir. Margir HHS-ingar starfa einnig á einkamarkaði. Þá er HHS fyrirtaks undirbúningur undir frekara háskólanám, t.d. í hagfræði, stjórnmálafræði, alþjóðasamskiptum, þróunarfræði, menningarfræði eða heimspeki og gagnast einnig vel sem grunnur fyrir stjórnunarnám (t.d. MBA eða MPA).

 • Einstakt nám

  Nám í HHS miðar að því að veita víðtæka og fjölþætta þekkingu á gangverki nútímasamfélags auk þess að efla gagnrýna hugsun og búa einstaklinga undir krefjandi störf á vinnumarkaði og virka þátttöku í þjóðfélagsumræðu. HHS er þannig góður undirbúningur fyrir margs konar störf á vettvangi stjórnsýslu (í ráðuneytum, stofnunum og hjá sveitarfélögum), fjölmiðla, kennslu og mannúðarsamtaka eða við alþjóðastofnanir, svo einhver dæmi séu nefnd. Margir HHS-ingar starfa einnig á einkamarkaði og hafar sumir stofnað eigin fyrirtæki. Þá er HHS fyrirtaks undirbúningur undir frekara háskólanám, t.d. í hagfræði, stjórnmálafræði, alþjóðasamskiptum, þróunarfræði, menningarfræði eða heimspeki og gagnast einnig vel sem grunnur fyrir stjórnunarnám (t.d. MBA eða MPA).

 • Lærðu heima

  Háskólinn á Bifröst er í fararbroddi í fjarnámi, sem gerir þér kleift að vera í námi á þínum forsendum. Áhersla er lögð á einstaklingsbundna nálgun og námsumhverfi er stafrænt og sveigjanlegt. Stafrænt fjarnám er þannig frábær valkostur fyrir fólk sem hentar að vera í sveigjanlegu háskólanámi, vegna vinnu með námi eða af einhverjum allt öðrum ástæðum. Nánar um námið við Háskólann á Bifröst

 • Fyrirkomulag kennslunnar

  Við Háskólann á Bifröst er áhersla lögð á persónulega þjónustu til nemenda. Ánægjukannanir sýna að mikill meirihluti nemenda er afar ánægður með námið og samskipti við kennara og starfsfólk.

  Hverri önn við Háskólann á Bifröst er skipt upp í tvær lotur. Verkefnavinna er stór þáttur í námsmati háskólans og vinna nemendur að verkefnum jafnt og þétt yfir lotur skólaársins.

  Sjö vikur eru í hvorri lotu og ein staðlota, þar sem nemendur hitta kennara og samnemendur og taka þátt í umræðum og hópverkefnum. Önnur sérstaða í kennsluháttum Háskólans á Bifröst eru misserisverkefni eða missó, eins og verkefnin eru gjarnan nefnd. Missó tekur mið af á kennsluaðferð sem kallast lærdómsþróun (e. learning by developing) og miðar að því að auka hæfni nemenda fyrir vinnumarkað að námi loknu. Nánar um námið á Bifröst

 • Framvinda og námslok

  Grunnnám í viðskiptafræði er 180 ECTS í fjarnámi og geta nemendur að verulegu leyti ráðið námshraða sínum.

  Jafnframt gefst kostur á því að ljúka námi á tveimur og hálfu ári. Sumarönn er kennd við Háskólann á Bifröst og nemdur geta því lokið 80 ECTS einingum á ári í stað 60. Námskeiðum má þannig að mestu leyti ljúka á fyrstu tveimur námsárunum. Á þriðja ári gera nemendur svo lokaverkefni auk þess að ljúka einingum sem kunna að vera eftir vegna starfsþjálfunar eða valnámskeiða. Nemendur geta einnig sótt um að dvelja 1-2 annir í skiptinámi við erlendan samstarfsháskóla eða tekið starfsnám með náminu.

 • Inntökuskilyrði

  Til að geta innritast í námið þurfa nemendur að hafa lokið stúdentsprófi eða sambærilegri menntun t.d. úr Háskólagátt Háskólans á Bifröst.

 • Umsóknarfrestur

  Framlengdur umsóknarfrestur fyrir vorönn 2024 er til og með 11. desember.