Breytingastjórnun

Breytingastjórnun er samheiti yfir ólíkar aðferðir við að fást við stjórnun breytinga í fyrirtækjum og stofnunum. Breytingarnar geta meðal annars falist í breyttu skipulagi nýjum vinnuaðferðum eða þróun nýrrar vöru eða þjónustu. 
 
Námskeiðið skiptist í þrjá hluta. Í fyrsta hluta er lögð áhersla á greina starfsumhverfi fyrirtækja og stofnana. Sívaxandi þrýstingur er á að fyrirtæki taki tillit til umhverfis og samfélags í daglegum rekstri. Slík hugsun kallar á nýjar lausnir. Farið verður yfir hugtök eins og samfélagsábyrgð fyrirtækja (Corporate Social Responsibility) nýsköpun (Innovation) og félagslega frumkvöðla (Social Entrepreneurs).Einnig verður farið yfir tengsl nýsköpunar við breytingar en þekking á aðferðafræði breytingastjórnunar gegnir mikilvægu hlutverki í ferlinu við að umbreyta nýjum hugmyndumí vöru eða þjónustu. 
 
Í öðrum hluta námskeiðsins er farið yfir þróun kenninga um breytingastjórnun og tengsl þeirra við kenningar um vinnuskipulag fyrirtækjamenningu og skipulagsheildir. Einnig verða breytingar greindar með tilliti til umfangs tegundar og eðli breytinga. 
 
Í þriðja hluta námskeiðsins verður farið yfir helstu aðferðir við innleiðingu á breytingum í fyrirtækjum og stofnunum. Horft er á tengsl leiðtogakenninga við breytingastjórnunleiðir til að afla breytingum fylgis á meðal starfsmanna og annarra hagsmunaaðila og aðferðir við að vinna á mótstöðu sem oft er fylgifiskur breytinga. 

Sjá nánari í kennsluskrá

Fyrir hverja, þátttökugjald, umsóknir, forkröfur og einingar

Námskeiðið hentar þeim sem vilja fá innsýn í hvað þarf til að innleiða breytingar í fyrirtækjum og stofnunum á áhrifaríkan hátt.

Þátttökugjald er kr. 149.000. Tekið er við umsóknum á umsóknarvef háskólans. 

Gerð er krafa um stúdentspróf eða sambærileg menntun, t.d. úr Háskólagátt Háskólans á Bifröst.

Námskeiðið veitir 6 ECTS einingar á grunnnámsstigi.

Fyrirkomulag

Námskeiðið er kennt í lotubundnu fjarnámi. Námskeiðið stendur yfir í sjö vikur og nemendur mæta í eina vinnustofu á Bifröst. Kennsla hefst 4. janúar 2022 og stendur til 18. febrúar 2022. Vinnustofa á Bifröst verður helgina 20. – 23. Janúar. Námsmat byggist upp á einstaklings/paraverkefnium, hópverkefnum og lokaprófi.

Kennari

Kennari er Haraldur Daði Ragnarsson, lektor við Háskólann á Bifröst.

Styrkir

Mörg stéttarfélög bjóða upp á styrki vegna námskeiða. Kannaðu málið hjá þínu stéttarfélagi.

Umsóknarfrestur

Umsóknarfrestur er til 10. desember 2021.

Allar nánari upplýsingar veitir endurmenntunarstjóri á endurmenntun@bifrost.is.

SÆKJA UM