Uniwersytet Otwarty w jezyku angielskim

– Program utworzony na potrzeby rynku pracy „Nauka jest szansą” (Nám er tækifæri)

Do wyboru masz studia stacjonarne, jak i na odległość.

W semestrze wiosennym 2021 Uniwersytet w Bifröst w ramach Uniwersytetu Otwartego oferuje zajęcia również w języku angielskim. Program nauczania odzwierciedla program kształcenia w języku islandzkim, z tym, że zajęcia będą prowadzone po angielsku. W miejsce tradycyjnej nauki języka islandzkiego słuchacze będą mieć zajęcia z języka islandzkiego jako drugiego, a zamiast zajęć z języka duńskiego, słuchacze będą mieć do wyboru zajęcia z języka angielskiego lub języka islandzkiego jako drugiego.

Słuchacze mogą zakończyć naukę po sześciu miesiącach, czyli po dwóch semestrach. Nauka rozpocznie się z początkiem stycznia, a zakończy z początkiem sierpnia. Plan studiów jest przygotowany pod program „Nauka jest szansą” (Nám er tækifæri), którego celem jest systemowa pomoc dla osób poszukujących pracy, zachęcenie ich do zdobycia wykształcenia, a tym samym umocnienie swojej pozycji na rynku pracy.  Patrz rozporządzenie „Nauka jest szansą” (Nám er tækifæri) na stronie rządowej:

Zajęcia na Uniwersytecie Otwartym przygotowują słuchaczy do studiów na wyższych uczelniach w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych oraz dają podstawy wykształcenia na poziomie szkoły ponadpodstawowej, wzmacniając tym ich konkurencyjność na rynku pracy. Program nauki na Uniwersytecie Otwartym kładzie główny nacisk na umiejętności w zakresie podstawowych przedmiotów szkoły ponadpodstawowej: języka islandzkiego, angielskiego i matematyki.

Pobyt w Bifröst

Warunki do zamieszkania w Bifröst są dobre, również dla rodziców z dziećmi. Zakwaterowanie nie jest drogie. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie:

https://www.bifrost.is/english/campus/housing

Do wyboru masz studia stacjonarne, jak i na odległość.

Program nauczania

Poniżej znajduje się program zajęć. Semestr wiosenny rozpoczyna się 11 stycznia 2021, a całe zajęcia kończą się 4 sierpnia.

Przebieg zajęć na Uniwersytecie Otwartym. Numer bloku, w którym odbywa się dany kurs zaznaczono w nawiasie.

 Semestr wiosenny   L-ba punktów   Semestr letni  L-ba punktów  
Przegląd i ustalenie celów (Blok wprowadzający) 1 1 Przegląd i ustalenie celów (3) 1
Informatyka (Blok wprowadzający) 3 Rachunkowość (4) 5
Myślenie kreatywne i krytyczne (1) 4 Język islandzki jako drugi III (3) 5
Język islandzki jako drugi I (1) 5 Matematyka III (3) 5
Język islandzki jako drugi II (2) 5 Matematyka IV (4) 5
Matematyka I (1) 4 Język angielski II (3) 5
Matematyka II (2) 5 Prawo i nauki społeczne (4) 4
Język angielski I (2) 5 Język angielski uniwersytecki (4) do wyboru 4
    Język islandzki jako drugi IV (4) do wyboru 4
       
L-ba punktów ogółem 32   34
 
 

 

Why Bifröst?

  1. Constant workload trains students in group and team work
  2. Small university that emphasises personal service
  3. We aim for personal development and social participation
  4. Friendly campus for individuals and families
  5. Active quality control and innovative teaching methods